40-proc. dodatek do pensji dla samorządowców

Pracownicy samorządowi w zamian za zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie im dodatkowej pracy będą otrzymywać dodatek specjalny.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. nr 146, poz. 1953 z późn. zm.). W projekcie określono wysokość oraz warunki przyznawania dodatku specjalnego. Nie będzie on obowiązkowy.
Pracownik samorządowy otrzyma go ze względu na okresowe zwiększenie obowiązków służbowych. Będzie można go także przyznać w przypadku powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy przez taką osobę. Zostanie on także przyznany pracownikom dotychczas otrzymującym odrębne dodatki za prace wykonywane w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Dodatek ten będzie jednak przyznawany na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony. Jego wysokość nie może przekroczyć 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o dodatek funkcyjny tego pracownika.
Bożena Wiktorowska
za: onet.pl – Gazeta Prawna