92 proc. firm chce dać podwyżki średnio o 14 proc.

Z badań przeprowadzonych przez SGH i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wynika, że w roku 2008 podwyżki wynagrodzeń planuje 92 proc. polskich firm, a planowany średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 proc.
Z badań wynika, że głównym czynnikiem decydującym o ogólnych zmianach w poziomie wynagrodzeń według 40 proc. respondentów są zmiany na rynku pracy, czyli przede wszystkim problemy rekrutacyjne polskich przedsiębiorstw.
35 proc. badanych uważa, że wpływ na pozom wynagrodzeń mają również lepsze wyniki finansowe ich przedsiębiorstw. Na powiązanie wzrostu wynagrodzeń ze wzrostem indywidualnej efektywności pracy wskazuje natomiast zaledwie 11 proc. respondentów.

Źródło publikacji: www.wp.pl