97 proc. duńskich firm zadowolonych z pracy m.in. Polaków

97 proc. duńskich pracodawców jest zadowolonych z możliwości zatrudniania osób z nowych krajów UE; głównie zadowoleni są oni z jakości pracy i wydajności Polaków – wynika z badań duńskiej firmy „Kaas og Mulvad”. W swoim raporcie firma podała, że 55 proc. pracodawców uważa Polaków za bardziej zdyscyplinowanych niż ich duńscy koledzy. 39 proc. szefów firm twierdzi, że Polacy dokładniej przestrzegają terminów i są bardziej punktualni od Duńczyków.

Opinię, iż wraz z pojawieniem się cudzoziemców w ich firmach zmniejszyła się liczba konfliktów w miejscu pracy, wyraża 37 proc. pracodawców. Zaledwie 1 proc. ma odmienne zdanie i mówi o większej częstotliwości występowania konfliktów.

Większość właścicieli firm podkreśla dużą wydajność pracy Polaków, wskazując na niewielką absencję chorobową.

Zgadzając się z taką opinią, przedstawiciele duńskich związków zawodowych na łamach najnowszego wydania tygodnika społeczno- politycznego „A 4” wyjaśniają, że wynika to z faktu, iż średnia wieku Polaków pracujących w Danii jest niska. Są to w większości ludzie w wieku 20-35 lat; do Danii przyjechali, by pracować przez pewien czas i z zarobionymi pieniędzmi powrócić do kraju. Na choroby „nie mają czasu” – stwierdzono.

Dr Soeren Kaj Anderson z Uniwersytetu Kopenhaskiego uważa, że obecność Polaków oraz obywateli innych państw unijnych na duńskim rynku pracy stała się już trwałym jego elementem. Przy dobrej duńskiej koniunkturze gospodarczej i braku rąk do pracy, przybysze nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

za: onet.pl