assessment centre

Assessment Centre

Co to jest Assessment Centre?

Assessment Centre bigram.pl  jest oceną potencjału rekrutowanego pracownika to najkosztowniejsza ale zdaniem wielu najbardziej skuteczna metoda rekrutacyjna, stosowana najczęściej przez duże firmy przy poszukiwaniu pracowników na stanowiska menadżerskie.

assessment centre

assessment centre

Metoda Assessment Centre polega na ocenie kompetencji przyszłych pracowników podczas symulacji pewnych zdarzeń. Kandydaci otrzymują do wykonania konkretne zadania, które mogą wymagać indywidualnej pracy bądź pracy zespołowej. Celem tych zadań nie jest znalezienie jednego konkretnego rozwiązania (często możliwych jest kilka rozwiązań) ale obserwacja i ocena kandydata pod kątem radzenia sobie ze stresem, predyspozycji do  wykonywania określonej pracy, kontaktów z ludźmi, umiejętności organizacji czasu itp.

Assessment Centre – Rady organizacyjne

Najlepiej gdy osób oceniających (tzw. asesorów) jest kilka, dobrze gdy jest wśród nich psycholog, ich rola polega na przyrównaniu umiejętności konkretnego kandydata  do założonych wcześniej wymagań idealnego na dane stanowisko pracownika. W selekcji przeprowadzanej metodą assessmentu mogą brać udział także już zatrudnieni pracownicy, którzy chcą zawalczyć o awans; ich atutem może być znajomość specyfiki i atmosfery panującej w firmie.

Stosując omawianą metodę rekrutacji pamiętać należy, iż wybór kandydata najlepiej pasującego do profilu pracownika idealnego pozwala zminimalizować ryzyko pomyłki kadrowej,  jednakże to czy pracownik będzie uczciwy i lojalny wobec firmy jest możliwe do zweryfikowania dopiero  po rozpoczęciu przez niego pracy.

Przykłady Assessment Centre

Dobrym przykładem mogą być zadania stanowiące próbkę przyszłych obowiązków np. przekazanie kandydatowi biurka po poprzednim pracowniku, które nie zostało uporządkowane i zawalone jest dokumentami i notatkami o niedokończonych sprawach. Obserwacja w jaki sposób potencjalny pracownik zorganizuje sobie pracę wiele nam powie o jego zdolnościach i charakterze.

Innym ciekawym przykładem jest zorganizowanie dyskusji kilku kandydatów (można do niej włączyć także  pracowników firmy), których zadaniem będzie znalezienie rozwiązania problemu, jaki kiedyś miał miejsce w danym przedsiębiorstwie. Pozwoli to na ocenę zdolności interpersonalnych czy negocjacyjnych, zwłaszcza gdy prezentowane stanowiska okażą się różne. W dyskutowanym problemie warto zawrzeć element wymagający wiedzy merytorycznej, którą pracownicy na co dzień musieliby wykorzystywać w miejscu pracy.

polecamy: http://markapracodawcy.pl/ocena-pracownicza-a-employer-branding/

Podsumowując Assessment Centre

Reasumując warto przypomnieć, iż metoda Assessment Centre jest skuteczna jedynie gdy zostanie profesjonalnie i starannie przygotowana, w przeciwnym razie nie przyniesie ona pożądanych rezultatów pochłaniając jednocześnie spore zasoby finansowe firmy.