Background Screening

Background Screening

Background Screening to weryfikacja danych zawartych w CV kandydata.

Poza weryfikacją autentyczności wykształcenia, czy też zatrudnienia, do Background Screeningu zaliczamy również sprawdzenie informacji o  danym kandydacie znajdujących się w Internecie a także weryfikacja kandydata pod kątem karalności, bądź zadłużenia. Sprawdzenie  w sposób dyskretny referencji, a także opinii środowiskowej (zawodową) na temat kandydata.