Bezrobocie w czerwcu 2010 – Stopa bezrobocia

INFORMACJA PRASOWA Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
W czerwcu 5319 bezrobotnych mniej
O 5319 osób w stosunku do maja spadła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2010 roku w wielkopolskich powiatowych urzędach pracy. Bezrobotnych było 130.746, z tego 72.259 stanowiły kobiety. Sytuacja na rynku pracy od marca powoli poprawia się.
W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa – w czerwcu 2009 r. w rejestrach urzędów pracy pozostawały 114.083 osoby. Jednak liczba bezrobotnych rejestrujących się w urzędach była wyższa (17.908), a liczba wyrejestrowań – niższa (19.372) od tegorocznej. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowało się 16.629 bezrobotnych, z rejestrów wykreślono 21.948 osób, z tego z powodu podjęcia pracy – 8.842 osoby. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach Wielkopolski, choć w poszczególnych powiatach w różnym zakresie. W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 6941 ofert zatrudnienia i miejsc aktywizacji zawodowej.