Bezrobocie w styczniu wzrosło do 10,5% z 9,5% w grudniu

Ministerstwo Pracy skorygowało w czwartek poziom stopy bezrobocia w styczniu do 10,5 proc. z wcześniej podanych 10,9 proc.). Ministerstwo Pracy szacuje, że stopa bezrobocia w styczniu 2009 roku wzrosła do 10,5 proc. z 9,5 proc. w grudniu – podał w komunikacie resort pracy.Liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1473,8 tys. osób w końcu grudnia 2008ár. do 1634,0 tys. osób w końcu stycznia 2009 r. (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy).Od końca grudnia 2008 przybyło 160,3 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia 10,5 proc.”Z informacji uzyskanych z wojewódzkich urzędów pracy wynika, że na znaczny wzrost bezrobocia w styczniu br. nałożyło się kilka podstawowych przyczyn: sezonowość – rejestrowały się osoby powracające do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony m.in. w budownictwie, transporcie i handlu; liczna grupa osób powróciła do ewidencji po uczestnictwie w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2008 roku” – napisano.”Na podstawie danych o zwiększonej liczbie zgłoszeń zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy według stanu w końcu 2008 r. w porównaniu do lat ubiegłych, można spodziewać się, że w pierwszym kwartale br. nastąpią zwiększone zwolnienia” – dodano.Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2009ár. wyniosła 66,8 tys. za: (PAP)