Bezrobotni unikają podjęcia pracy…

W niektórych urzędach pracy gwałtownie wzrasta liczba zwolnień lekarskich wystawionych bezrobotnym. Dzięki temu nie muszą oni podejmować pracy i nie tracą prawa do świadczeń – czytamy dziś w Rzeczpospolitej.


Z oficjalnych danych Ministerstwa Pracy wynika, że pod koniec lutego 1,8 mln osób było zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym 264,5 tys. miało prawo do comiesięcznego zasiłku.

Zadaniem każdego Urzędu Pracy jest pomoc zarejestrowanym bezrobotnym znaleźć pracę. Tymczasem w niektórych Powiatowych Urzędach Pracy liczba zwolnień lekarskich wystawionych bezrobotnym wzrosła czterokrotnie.
Skarb Państwa wydaje na zasiłki ponad 100 mln zł miesięcznie. Z różnych badań wynika, że nawet około miliona osób zarejestrowanych jako bezrobotni nie chce podjąć zatrudnienia.
Źródło www.rp.pl