Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło w styczniu swoją działalność w Warszawie. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z woj. mazowieckiego znajdą w Centrum pomoc przy poszukiwaniu pracy – poinformowało w środę CKON.
Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – CKON oferuje m.in. dostęp do ofert pracy, bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego, przygotowanie autoprezentacji, monitoring zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach – poinformowała Agnieszka Żychalak, kierownik projektu.

Centrum powstało przy Fundacji Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Osób Niepełnosprawnych (TUS). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z konsultacji w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Woronicza 29a. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość skorzystania z konsultacji prawnika lub doradcy zawodowego przez internet lub telefonicznie. Szczegółowe informacje o Centrum na stronie: www.tus.org.pl
– Trudna sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; do pracodawców zgłasza się wielu chętnych z takimi samymi kwalifikacjami i wówczas pracodawca wybiera osobę zdrową – uważa Żychalak. Ponadto, według niej, wciąż funkcjonują stereotypy, że osoba niepełnosprawna jest mniej wydajnym pracownikiem.

– Trzeba uświadamiać pracodawcom, że dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej nie jest trudne i kosztowne, a osoby niepełnosprawne są coraz lepiej wykształcone – podkreśliła Żychalak.

Od początku stycznia do Centrum zgłosiło się już kilkadziesiąt osób. O działalności Centrum informują niepełnosprawnych urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie. Także uczelnie wyższe oraz kluby pracy zachęcają niepełnosprawnych do skorzystania z pomocy Centrum.

Według danych resortu pracy i polityki społecznej, w Polsce jest prawie 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Dla 84 proc. z nich głównym źródłem utrzymania są świadczenia społeczne: renty, emerytury, zasiłki. Tylko 8 proc. pracuje, a kolejne 8 proc. jest na utrzymaniu innych osób.
za: gazeta.pl