Co to jest direct search?

direct search

direct search

Direct search, w tłumaczeniu z języka angielskiego, to poszukiwania bezpośrednie, metoda znajdowania na rynku skutecznych menedżerów i specjalistów. Direct search polega na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia, które definiujemy na początku procesu rekrutacji.

Pozyskiwanie najlepszych pracowników wymaga od firm rekrutacyjnych bardzo dobrej znajomości metodologii direct search oraz dużej wiedzy o rynku pracy i poszczególnych branżach.

Co zakłada metoda direct search?

Direct search zakłada identyfikację odpowiednich osób poprzez analizę właściwych grup zawodowych i penetrację firm o podobnym profilu, strukturze i organizacji. Najczęściej poszukiwania rozpoczyna się od rozmów z najlepszymi specjalistami z danej branży oraz osób, które bardzo dobrze znają organizacje konkurujące z naszym Klientem lub są jej pracownikami. Publikując ogłoszenie w sprawie pracy, zazwyczaj nie ujawnia się nazwy Klienta, aby uniemożliwić jego identyfikację. Rekrutacje, w których wykorzystuje się metodę direct search należą do projektów trudnych do zrealizowania ze względu na małą dostępność na rynku specjalistów o określonych umiejętnościach i doświadczeniu. Z direct search nie korzysta się, gdy mamy do czynienia z rekrutacjami o charakterze masowym, chyba, że w szczególnych okolicznościach.