Dofinansowanie studiów

Fundusz Pracy zapłaci za studia dokształcające zwalnianym pracownikom, bezrobotnym oraz osobom po 45. roku życia.
Obrazek artykułu
Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy bezrobotni oraz niektórzy pracownicy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 9 tys. zł. Na podstawie złożonego wniosku kursy dokształcające będą mogły zostać pokryte nawet w całości pod warunkiem, że koszt nie przekroczy 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 8,8 tys. zł.

Od lutego 2009 roku rozpoczyna się program tanich studiów podyplomowych, którym patronuje Polska Agencja Przedsiębiorczości. Pracownik będzie mógł się dalej kształcić, pokrywając tylko 20 proc. ich ceny. Resztę pokryje Unia Europejska.
We wrześniu br. zostanie ogłoszona lista uczelni, które otrzymają dofinansowanie z Unii.
za: Gazeta Prawna