Dyrektor kreatywny zarabia ponad 300 tys. zł

W czołówce listy płac są również strategic director (222 tys.) i client service director (201 tys.). Tylko u nas dane dla 36 stanowisk w agencjach reklamowych!
W tegorocznym badaniu płac pod patronatem Stowarzyszenia Agencji Reklamowych wzięło udział 25 agencji reklamowych (o 4 więcej niż w ubiegłym roku).
72 proc. z nich planuje wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W porównaniu z ubiegłym rokiem w 13 agencjach zanotowano wzrost liczby osób w zespołach średnio o 12,9 proc.
– Wbrew szumowi informacyjnemu na rynku, badanie płac w agencjach reklamowych wskazuje, że bardzo pilnują one kosztów osobowych firm, które w przypadku agencji stanowią znaczący procent kosztów działalności – komentuje Anna Zimecka, project manager SAR.

Żadna z firm nie stosuje obecnie automatycznej indeksacji płac, w 2006 roku 5,3 proc. firm deklarowało taki typ podwyżek przyznawanych pracownikom. Aktualnie wszystkie awanse finansowe odbywają się w oparciu o indywidualną ocenę pracowników.
63 proc. agencji nie posiada polityki dotyczącej terminu przyznawania podwyżek. 54 proc. zadeklarowało, że przyznało pracownikom podwyżkę, z czego 78,6 proc. w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Niespełna 30 proc. ma sprecyzowane plany dotyczące terminu następnej podwyżki.

Aż 88 proc. firm pozwala swoim pracownikom na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych. Zmienił się sposób refinansowania kosztów poniesionych przez pracownika: w 2006 w 75 proc. był to zwrot za tzw. „kilometrówkę”, w tym roku 38,8 proc. firm dalej stosowało „kilometrówkę”, 45,5 proc. – ryczałt, a 27,3 proc. zwracało koszty zakupu paliwa.

76 proc. firm zatrudnia pracowników czasowych, głównie w kreacji, administracji oraz programistów.

Szczegółowe dane płacowe dla 36 stanowisk z agencji reklamowych:

stanowisko

średnie wynagrodzenie

creative director

303 159

deputy creative director

180 750

creative group head

161 649

senior copywriter

136 954

copywriter

81 176

junior copywriter

41 089

senior art director

137 378

art director

92 720

junior art director

51 583

senior graphic designer

57 298

graphic designer

58 141

dtp operator

67 257

design director

82 019

design manager

66 044

client service director

201 874

group account director

165 284

account director

145 877

account supervisor

105 685

account manager

81 689

account executive

52 659

account assistant

32 604

strategic director

222 870

strategic planner

90 963

researcher

38 799

traffic manager

62 444

traffic biller

43 760

web project manager

47 740

production director

137 243

print production manager

95 149

print producer

57 035

broadcast producer

96 334

art buyer

61 385

proofreader

37 054

pr director

140 930

pr manager

67 280

pr executive

40 575

Raport prezentuje dane nt. wynagrodzenia gwarantowanego. Badanie zrealizowała firma Idea.