Firmom trudniej będzie zatrudniać cudzoziemców

Firmy, które zdecydują się zatrudnić cudzoziemca spoza UE, będą musiały spełnić wobec nich dodatkowe wymogi. Nie będą na przykład mogły płacić im mniej niż Polakom zatrudnionym na tych stanowiskach.

Taki i inne przepisy regulujące zatrudnianie obcokrajowców znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Eksperci twierdzą, że w praktyce ustalenie wysokości wynagrodzenia cudzoziemca będzie trudne.
Wynagrodzenie cudzoziemca ma być, zgodnie z nowelizacją, określane w pisemnej umowie między nim a polską firmą. Nie będzie mogło być niższe od tego, jakie otrzymują polscy pracownicy wykonujący pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
Cudzoziemiec powinien więc otrzymywać wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia otrzymywanego przez innych pracowników na porównywalnych stanowiskach lub wykonujących pracę porównywalnego rodzaju bez względu np. na posiadane doświadczenie czy zaangażowanie – mówi Agnieszka Lechman-Filipiak.

Jakie zmiany zasad zatrudniania pracowników delegowanych spoza UE przewiduje projekt nowelizacji ? Dlaczego narzucenie firmom, jak mają wynagradzać cudzoziemców nie zniechęci ich do dalszego zatrudniania? Czy cudzoziemcy nadal będą się ubiegać o zezwolenia na pracę w Polsce?

Paweł Jakubczak
Więcej: Gazeta Prawna 13.11.2008 (222) – str.9