Firmy mają kłopoty z wypłatą pensji w terminie

Sondaż PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i CMS Cameron McKenna
Pogorszenie koniunktury powoduje, że coraz więcej osób obawia się o swój etat. Polacy są też coraz mniej pewni o swoją pozycję na rynku pracy. Wyniki trzeciej edycji badania realizowanego przez PBS DGA na zlecenie GP i CMS Cameron McKenna pokazują, że na rynku pracy zachodzi zmiana układu sił.

Po latach rosnącej pozycji pracowników warunki coraz częściej będą dyktować pracodawcy. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w opiniach, ale także w doświadczeniach Polaków. Pierwszym tego skutkiem będzie wyhamowanie dynamiki wzrostu płac.
W ubiegłym roku 26 proc. pracowników najemnych obawiało się bardzo lub trochę utraty pracy. Z tego poważnie o swój etat był niespokojny co dwudziesty zatrudniony.
Obecnie liczba osób obawiających się, że straci pracę, wzrosła aż do 32 proc. Co więcej, bardzo o swój etat obawia się aż 8 proc. zatrudnionych. Z drugiej strony z 46 proc. do 41 proc. zmalała liczba osób, które w ogóle nie obawiają się utraty pracy. To dowód na to, że pracownicy odczuwają i obserwują, że firmy mogą, ze względu na pogorszenie koniunktury, zacząć zwalniać pracowników.

O pogorszeniu nastrojów wśród pracobiorców świadczy też to, że z 50 proc. w 2007 roku do 43 proc. w tym roku zmalała liczba osób, które deklarują, że znalezienie nowego miejsca zatrudnienia byłoby dla nich bardzo łatwe lub dość łatwe.

Polacy, dostrzegając pogarszającą się sytuację na rynku pracy, coraz częściej deklarują jednak, że są z wykonywanej pracy zadowoleni. Wskazuje tak trzech na czterech respondentów.

Czy w porównaniu z ubiegłym rokiem Polacy czują się bardziej zagrożeni na rynku pracy przez cudzoziemców? Ilu Polaków deklaruje chęć wyjazdu do pracy za granicę? Co pozostaje główną przyczyną konfliktów w pracy? Dlaczego maleje liczba sporów dotyczących czasu pracy?

Bartosz Marczuk
Więcej: Gazeta Prawna 25.11.2008 (230) – str.6-7