Firmy w oczach pracowników. Gdzie warto pracować?

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła wyniki trzeciej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce.

Wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce znalazło się 12 firm. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników trzem pierwszym firmom wręczono statuetki, a pozostałym – certyfikaty oraz prawo korzystania z tytułu Najlepszego Pracodawcy 2008. Pierwsze miejsce zdobyła firma Cisco Systems Poland, drugie American Express, a trzecie – zwycięzca dwóch poprzednich edycji BNP – Microsoft.

Na czwartym miejscu uplasowała się SGI Baltis Sp. z o.o., na piątym – M.G. CENTRUM Sp. z o.o., a na szóstym ex aequo EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o., P.P.H.U POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz. Miejsce siódme przypadło Blue Media Sp. z o.o. Na ósmym znalazły się cztery firmy: ADT Poland Sp. z o.o., GANT DEVELOPMENT S.A., Grupa Pracuj Sp. z o.o. oraz Starcom Sp. z o.o.


W Badaniu Najlepsi Pracodawcy w Polsce udział wzięły 102 firmy zatrudniające łącznie blisko 70 000 pracowników. Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 21 693 pracowników firm uczestniczących w badaniu, ponadto prawie 900 kwestionariuszy zostało wypełnionych przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji. Średni poziom zaangażowania pracowników firm należących do grona Najlepszych Pracodawców 2008 wyniósł 74%, natomiast średnio w Polsce 45%.

Wyniki badania wskazują na coraz mniejszą lojalność pracowników wobec swojego pracodawcy. Efekt ten wydaje się związany z rosnącą mobilnością oraz faktem, że coraz mniejsza liczba Polaków obawia się utraty pracy. Większość pracowników Najlepszych Pracodawców, podobnie jak większość pracowników pozostałych firm sądzi, że nie miałaby kłopotów ze znalezieniem innej posady. Różnica polega na tym, że pracownicy Najlepszych są w mniejszym stopniu skłonni do poszukiwania nowego pracodawcy (aż 77% z nich deklaruje, że musiałyby zaistnieć poważne powody, aby zrezygnowali z obecnej pracy, podczas gdy średnio wartość ta wynosi nieco ponad 50%).

Spadające bezrobocie, emigracja zarobkowa, ogromna konkurencja o specjalistów oraz niedobór pracowników w różnych sektorach stymulowały w ciągu ostatniego roku podwyżki płac. W porównaniu z wynikami ubiegłorocznego badania, przy jednoczesnych podwyżkach wynagrodzeń średnio o 7%, udział pracowników wyrażających przekonanie, iż ich wynagrodzenie jest odpowiednią rekompensatą za wkład pracy, wzrósł zaledwie o jeden punkt procentowy, z 26% do 27%.

Największa różnica w poziomie satysfakcji pomiędzy pracownikami Najlepszych Pracodawców a średnią krajową ujawniła się w obszarze związanym z reputacją organizacji. Aż 30% więcej pracowników Najlepszych Pracodawców, w porównaniu ze średnią w Polsce oceniło swoją firmę jako pracodawcę cieszącego się dobrą reputacją (79% vs. 49%). Na kształtowanie dobrego wizerunku organizacji mają wpływ również sami pracownicy. Ci zaangażowani znacznie chętniej rekomendują innym swoją firmę jako dobrego pracodawcę, niż pozostali. Aż 77% pracowników Najlepszych Pracodawców poleciłoby bez wahania swoją firmę znajomym szukającym pracy, a 75% mając ku temu okazję opowiadałoby chętnie o zaletach swojej organizacji.

Najlepsi Pracodawcy jest badaniem, w którym pracodawcę oceniają jego klienci wewnętrzni – pracownicy. O miejscu w rankingu decyduje wynik uzyskany z dwóch wskaźników: Wskaźnika Zaangażowania Pracowników oraz Wskaźnika „Company Score”, który obejmuje wyniki wszystkich trzech elementów badania. Badanie zorganizowane zostało w Polsce po raz trzeci.