Gdzie zatrudniają specjalistów

Osoby z wyższym wykształceniem najszybciej znajdą pracę w przemyśle oraz w handlu i sprzedaży – wynika z badań portalu pracuj.pl

<!–0–> Raport został przygotowany na podstawie prawie 12,5 tys. ogłoszeń, które ukazały się w portalu Pracuj.pl od początku kwietnia do końca czerwca. Nie ma wśród nich ofert zgłaszanych przez urzędy administracji publicznej ani propozycji dla studentów lub pracowników fizycznych.

Najłatwiej znaleźć pracę w przemyślę ciężkim – pochodziła stamtąd co dziewiąta oferta pracy. Równie często pracodawcy chcieli zatrudniać handlowców i sprzedawców. W porównaniu z poprzednim badaniem (styczeń-marzec) w obu branżach liczba ogłoszeń wzrosła o połowę (np. w przemyśle ciężkim z 879 do 1402).

Na trzecim miejscu znalazł się przemysł lekki (8 proc.), dalej są telekomunikacja i zaawansowane technologie, których udział w całkowitej liczbie ogłoszeń spadł z ponad 9 do niespełna 7,5 proc.

Podobnie jak na początku roku nadal najłatwiej znaleźć pracę w sprzedaży detalicznej i hurtowej – pochodzi stąd co dziewiąte ogłoszenie. Nieznaczny spadek zanotowała branża „inżynieria, konstrukcje, technologie” – z ponad 10 do niecałych 9 proc. Największy (niemal dwukrotny) wzrost liczby ofert pracy miał miejsce w działach obsługi klienta i call center (z 381 do 649) – nadal pochodzi stąd co dwudzieste ogłoszenie.

Coraz mniej ogłoszeń pochodzi od firm z województwa mazowieckiego – tylko co szósta oferta pracy dotyczy Warszawy i okolic. W badaniu z początku tego roku dla Warszawy przeznaczona była co piąta oferta, a w 2004 r co czwarta. Łatwiej za to znaleźć pracę w pozostałych województwach. Przodują śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz małopolskie. Liczba ofert zwiększyła się szczególnie na Śląsku – od stycznia do końca marca mieszkańcy tego województwa mogli wybierać spośród 629 ogłoszeń, od kwietnia do końca czerwca już z ponad tysiąca.

Dla Gazety: Przemysław Gacek, prezes Pracuj.pl:

– Po raz kolejny przemysł ciężki znajduje się w czołówce, a tymczasem pod koniec 2003 r. niewiele ponad 3,5 proc. ofert pracy pochodziło z branży przemysłowej. Tendencja ta zmieniła się z początkiem ub. r., kiedy to wzrost gospodarczy zaowocował zwiększeniem liczby nowych inwestycji. Coraz więcej takich inwestycji zostaje ulokowanych poza stolicą co sprawia, że liczba ogłoszeń skierowanych do województwa mazowieckiego stale maleje. Uważam, że tendencja tworzenia miejsc pracy poza Warszawą będzie kontynuowana.

za: gazetapraca.pl