GUS: bezrobocie nadal spada – stopa bezrobocia 2008

Stopa bezrobocia w lipcu 2008 r. wyniosła 9,4 proc. wobec 9,6 proc. w czerwcu 2008 – podał GUS.

„W lipcu 2008 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2007 r. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem. W końcu lipca br. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w czerwcu br., więcej natomiast niż w analogicznym okresie ub. roku” – napisał GUS.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca 2008 r. wyniosła 1422,9 tys. osób (w tym 844,4 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 32,4 tys. osób.
Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 212,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 34,4 tys. więcej niż w czerwcu 2008 r. i o 8,5 tys. mniej niż przed rokiem).

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 165,2 tys. osób, tj. 77,6 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.
W lipcu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 107,9 tys. ofert pracy (przed miesiącem 104,6 tys., przed rokiem 106,0 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 79,2 tys. osób (w tym 29,1 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc).

Z danych na koniec lipca 2008 r. wynika, że 171 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 13,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 128 zakładów, 8,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,2 tys. osób).

Stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w II kwartale 2008 roku 7,1 proc. wobec 8,1 proc. w I kwartale 2008 roku – podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 53,9 proc. wobec 53,7 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,1 proc. wobec 49,4 proc.

Liczba osób pracujących wyniosła 15.689 tys. osób wobec 15.515 tys. osób w I kwartale 2008 roku, natomiast liczba osób bezrobotnych wyniosła 1.196 tys. osób wobec 1.361 tys. osób.
Badanie BAEL jest publikowane kwartalnie.
PAP
za: wp.pl