GUS podał dane o bezrobociu

Stopa bezrobocia w grudniu 2007 wzrosła do 11,4 proc. wobec 11,2 proc. w listopadzie – podał GUS.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r. wyniosła 1.746,6 tys. osób i była wyższa niż przed miesiącem o 1,6 proc. W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 24,4 proc.
Według wstępnych szacunków MPiPS stopa bezrobocia w XII wzrosła do 11,4 proc. wobec 11,2 proc. w XI.
Stopa bezrobocia w listopadzie 2007 spadła do 11,2 proc. wobec 11,3 proc. w październiku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada 2007 r. wyniosła 1.719,4 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 1,5 tys. osób (tj. o 0,1 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 567,8 tys. (przed rokiem notowano jej spadek o 435,6 tys.).
Ekonomista Raiffeisen Bank Polska, Jacek Wiśniewski nie jest zaskoczony wzrostem bezrobocia w grudniu. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w zeszłym miesiącu wyniosło ono 11,4 procent, czyli było wyższe o 0,2 procent w porównaniu z listopadem.
Zdaniem eksperta lekki wzrost bezrobocie w grudniu nie dziwi, między innymi w związku z tym, że kończą się prace sezonowe. Wiśniewski zwraca uwagę, że pod koniec ubiegłego roku wzrost bezrobocia był mniejszy niż w tym samym czasie w latach ubiegłych.

Źródło publikacji: wp.pl za PAP, IAR