GUS podał dane o wynagrodzeniach w czwartym kwartale 2008 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2008 roku wyniosło 3.096,55 zł wobec 2.899,83 zł w czwartym kwartale 2007 roku, czyli wzrosło o 6,8 proc. rok do roku – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.
W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,3 proc.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku wyniosło w tym okresie 3091,58 zł, podał też GUS.
Przeciętne wynagrodzenie za 2008 rok wyniosło 2.943,88 zł, czyli było o 9,4 proc. wyższe niż w 2007 roku.

Za: PAP