Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2008?

Przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2008 roku wyniosło 2.969,65 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 11,5 proc., a mdm zmniejszyło się o 8,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenia w styczniu 2008 roku wzrosły o 9,8 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadły o 10,0 proc.
Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w styczniu 2008 roku 2.967,53 zł i wzrosło rdr o 11,5 proc., a wobec grudnia 2007 roku spadło o 8,5 proc.
GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w styczniu 2008 roku było zatrudnionych 5.347,6 tysiąca osób, czyli o 5,9 proc. więcej rdr i o 2,0 proc. więcej niż przed miesiącem.
Ekonomiści szacowali, że zatrudnienie w styczniu 2008 roku wzrosło o 4,8 proc. rdr, a mdm zwiększyło się o 0,9 proc.(PAP)