Jak budować zaangażowanie pracowników? Dowiedz się podczas konferencji Postawy Pracownicze

Poziom satysfakcji, zaangażowania, innowacyjności oraz poczucie odpowiedzialności względem współpracowników i organizacji nie bierze się znikąd. Znaczący wpływ na te elementy ma kultura danej organizacji. Właśnie od niej zależy stopień identyfikacji z misją, wartościami, sposobem zarządzania własną pracą lub procesami zachodzącymi w firmie.

Zobacz:
DLACZEGO zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla sukcesu firmy?
CO charakteryzuje kulturę sprzyjającą nastawieniu na wyniki?
JAK stworzyć kulturę bazującą na zaangażowaniu pracowników?

To tylko fragment zagadnień i rozwiązań przygotowanych przez najlepszych praktyków i ekspertów na drugą edycję konferencji Postawy Pracownicze, która odbędzie się w dniach 4 i 5 lutego 2008 w Centrum Finansowym Puławska, w Warszawie.

Celem II edycji Projektu Postawy Pracownicze „Od satysfakcji do zaangażowania” jest zbudowanie benchmarku w obszarze podejścia polskich organizacji do tematu postaw pracowniczych oraz narzędzi stosowanych celem kreowania pożądanych postaw w aspekcie motywowania pracowników, zaangażowania w wykonywanie zadań.

Projekt jest realizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania we współpracy z Portalem wiedzy dla biznesu – Nowoczesna Firma, wspólnie z Patronem Merytorycznym – firmą IDEA! Management Consulting. Dodatkowo nad realizacją projektu czuwa Kapituła Projektu. Kapituła jest ciałem doradczym i opiniuje kierunek i realizację badań. Do prac w ramach Kapituły Projektu zaproszeni zostali niezależni eksperci i praktycy branży. Kapituła projektu współpracuje z Fundacją Obserwatorium Zarządzania przy następujących elementach projektu:

  • opiniowaniu metodologii badania,
  • analizie otrzymanych wyników,
  • opracowaniu wniosków z badania, które umieszczone zostaną w raporcie podsumowującym

Poznaj ekspertów i profesjonalistów współpracujących w ramach Kapituły:
Maria Zakrzewski – dr nauk społecznych, konsultant w IDEA! Management Consulting i w Human Capital Group; Leif Christiansen – Key Value Coaching; Marzena Cieślak – Vattenfall Heat Poland; Katarzyna Pałamarz – Hewitt Associates Sp. z o.o.; Ireneusz Tomczak – Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Projekt Postawy Pracownicze to: badanie, raport, konferencja i warsztaty.

Badanie – najświeższe wyniki badań osób pracujących.
Zyskaj wiedzę o źródłach satysfakcji i motywacji pracowników!
Poznaj silne i słabe strony firm w obszarze kształtowania postaw pracowniczych!

Raport – najświeższe dane, wnioski i interpretacje, niezbędne do prognozowania i podejmowania trafnych decyzji biznesowych w obszarze HR.

Konferencja – miejsce wymiany doświadczeń, poznania najlepszych rozwiązań. W tym roku wszystkie wystąpienia skupione zostały wokół tematyki budowania zaangażowania pracowników.

Warsztaty – to propozycja na drugi dzień konferencji. Mogą Państwo wybrać jeden z dwóch praktycznych warsztatów. Celem całodniowych warsztatów jest przekazanie doświadczeń, dostarczenie narzędzi i faktyczne podniesienie kompetencji w zakresie motywowania pracowników, budowania ich zaangażowania w wykonywane zadania oraz wykorzystywania coachingu w budowaniu pożądanych postaw pracowniczych.

Adresatami konferencji i warsztatów jest kadra zarządzająca, dyrektorzy personalni dużych i średnich przedsiębiorstw, managerowie i kierownicy liniowi odpowiedzialni za kształtowanie kultury organizacyjnej, rozwój i motywowanie personelu oraz indywidualni pracownicy zainteresowani integracją z firmą poprzez wysoką świadomość istnienia kultury organizacyjnej firmy i jej zrozumienia.
Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji w serwisie: www.postawy.nf.pl

źródło: wp.pl