Archiwum kategorii: Eksperci HR

Żegnaj, praco!

Dyrektor chodzi w złym humorze, pracownicy po kątach szepczą o zwolnieniach, a przychody nagle ostro spadają. Twoja firma ma kłopoty. Co robić? Uciekać, zacisnąć zęby i zakasać rękawy, a może negocjować ze związkami?

Kryzys – to słowo niepokojąco często pojawia się w mediach, na ustach ekonomistów, a nawet w zwykłych rozmowach. Raport działającej przy ONZ Światowej Organizacji Pracy zapowiada, że liczba bezrobotnych na świecie zwiększy się co najmniej o 20 mln, a pod koniec tego roku wyniesie 210 mln. W Polsce nie ma być aż tak źle. Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej, spodziewa się, że w tym roku bezrobocie w naszym kraju wzrośnie najwyżej o 3%. Pojawiły się nawet głosy, że bezrobocie nie tylko nie wzrośnie, ale wręcz zmaleje! Można temu wierzyć i nie bać się cięć w firmie? – Widzę zdecydowany spadek ofert pracy i wzrost zgłoszeń o zwolnieniach grupowych – rozwiewa złudzenia Zdzisław Sowala, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Czytaj dalej

Jak wykorzystać kryzys i nie zwalniać ludzi

Halina Guryn, Autorka specjalizuje się w tematyce zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania kadrami; współpracuje z licznymi mediami prasowymi, elektronicznymi oraz wydawnictwami książkowymi; od 1999 roku jest związana z miesięcznikiem „Personel i Zarządzanie”.

Redukcja zatrudnienia to często jedna z pierwszych decyzji podejmowanych przez firmy w sytuacji kryzysu. I mimo że w naszym kraju na razie oznacza on zmniejszenie tempa wzrostu rozwijającej się nadal gospodarki, cięcie kosztów oraz zwalnianie ludzi z pracy już ma miejsce. Jednak na kryzysie można zyskać, działając szybko i planując na krótki czas – twierdzą eksperci.
Czytaj dalej

Dyskryminacja w zatrudnieniu na przykładzie ogłoszeń rekrutacyjnych

Dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing w zakładzie pracy – to pojęcia, które od kilku lat robią prawdziwą furorę w doktrynie prawa pracy, orzeczeniach sądów pracy i prasowych doniesieniach na temat nowych zjawisk w polskich przedsiębiorstwach.

Jednak nawet większość prawników nie jest świadoma, że zakaz dyskryminacji dotyczy również ogłoszeń rekrutacyjnych ukazujących się w prasie czy Internecie.

Jest to klasyczna i najczęstsza metoda docierania do kandydatów do pracy. Redagując takie ogłoszenie, pracodawca korzysta ze swobody decydowania o treści komunikatu – a więc o nazwie i opisie stanowiska oraz zadaniach i obowiązkach z tym związanych jak również wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydata. I właśnie w zakresie tych wymagań i oczekiwań mogą pojawić się kryteria dyskryminujące dotyczące płci, wieku, rasy czy wyznania kandydata do pracy.

Fundament prawa

Tymczasem zakaz dyskryminacji to fundament ujęty w ramy prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, a w Polsce to zasada konstytucyjna oraz zasada prawa pracy. Zakaz dyskryminacji to przede wszystkim konstatacja, że wszyscy są równi wobec prawa i powinni być traktowani tak samo w takich samych sytuacjach. W praktyce dyskryminacja to, w uproszczeniu, gorsze traktowanie danej osoby lub osób w oparciu o nieuzasadnione kryterium (np. wiek). Dyskryminować znaczy po prostu traktować różnie w jednakowej sytuacji. Przeciwieństwo dyskryminacji oznacza traktowanie różnie w różnych sytuacjach.
Czytaj dalej

Jak wyszkolić sobie nowego szefa, zanim on zrobi to samo z Tobą.

Twój były szef był jak Honda rocznik ’94. Podobnie jak samochód wydawał się absolutnie wygodny, wręcz niezauważalny. Jego nowa wersja to już zupełnie coś innego. Nagle powracają dawno zapomniane sformułowania takie jak „Rano chcę widzieć ten raport!” czy „Nie tak załatwialiśmy to w banku!”.

Nie wszystko stracone. Nowego szefa da się ‚oswoić’ tak, aby Twoja ścieżka kariery pozostała nienaruszona. Po pierwsze prawda jest taka, że będąc jego najbliższym łącznikiem z nową sytuacją i środowiskiem on potrzebuje Cię bardziej niż Ty jego. Tę lekką niepewność możesz w łatwy sposób wykorzystać tak, aby przekonać go do swoich wypracowanych procedur. Pomyśl o tym w ten sposób: Twój szef został przygotowany, aby Tobą pokierować, ale dlaczego to Ty nie miałbyś pokierować nim?. „Potraktuj go jak kogoś, kogo należy wyszkolić” – radzi C.Gopinath, profesor zarządzania na uniwersytecie w Suffolk, Massachusetts i ekspert w dziedzinie tajemniczego gatunku, jakim jest „szef”.
Czytaj dalej