Archiwum kategorii: Prawo pracy

Państwa UE mogą samodzielnie wydłużać czas pracy pracowników /Dyrektywa o czasie pracy

Tygodniowy czas pracy w UE nie będzie trwać 60 lub 65 godz. Polska może jednak stosować klauzule opt-out, które umożliwiają wydłużanie czasu pracy w różnych branżach. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej nie porozumiały się w sprawie projektu nowelizacji dyrektywy o czasie pracy, która miała umożliwić wydłużanie tygodniowego czasu pracy do 60 lub 65 godz. za zgodą pracownika. Brak porozumienia oznacza zakończenie prac nad projektem. Nadal więc obowiązywać będą przepisy Dyrektywy 2003/88/WE z 2003 roku dotyczące niektórych aspektów organizacji czasu pracy.  Czytaj dalej

Urlop Macierzyński

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Szczegółowe omówienie zasad udzielania i korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Uwzględnione zostały zmiany w zakresie wymiaru urlopu macierzyńskiego wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). Zaprezentowane zostały czynniki wpływające na wymiar urlopu, możliwość skorzystania z urlopu przez ojca dziecka oraz skrócenia bądź modyfikacji wymiaru urlopu. Znaczną część tekstu poświęcono ochronie stosunku pracy w okresie urlopu macierzyńskiego. Do komentarza dołączono wybór orzecznictwa oraz wzory dokumentów.

1. Zagadnienia wstępne
Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka w czasie pozostawania w stosunku pracy. Jego celem jest umożliwienie pracownicy przygotowania się do wykonywania funkcji rodzicielskiej, zregenerowanie sił po przebytym porodzie oraz opieka nad nowo narodzonym dzieckiem.
Czytaj dalej

Nie trzeba się już bać niesłusznego zwolnienia – zwolnienie z pracy

Od ponad pół roku bezprawnie wyrzuceni z pracy mogą się domagać znacznie wyższych odszkodowań. Niewiele osób korzysta jednak z tego z nowego uprawnienia. Dotychczas dyscyplinarnie zwalniany pracownik otrzymywał tylko trzymiesięczne wynagrodzenie. Niektórzy pracodawcy wykorzystywali więc tę możliwość, żeby pozbyć się go z firmy. Szczególnie że łatwo było skalkulować koszty takiej operacji. Teraz, gdy pracownicy mogą się domagać większych pieniędzy, z pewnością niejednemu kierownikowi zadrży ręka, zanim podpisze zwolnienie.
Wyższe odszkodowania z pewnością zmitygują pracodawców – stwierdził radca prawny Grzegorz Orłowski.
Czytaj dalej