Kongres Pracodawców

17 stycznia 2008r., w centrum kongresowym Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, odbędzie się Pierwszy Kongres Pracodawców. Inicjatorami Kongresu jest sześć wiodących organizacji zrzeszających pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Rada Biznesu, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa.

Pierwszy Kongres Pracodawców będzie okazją do poważnej debaty nad realiami funkcjonowania przedsiębiorców we współczesnej Polsce. Jednym z najważniejszych celów Kongresu jest zaprezentowanie wkładu, jaki pracodawcy wnoszą w funkcjonowanie Państwa i w rozwój całego społeczeństwa. Przedstawione zostaną także najważniejsze postulaty środowiska skierowane do rządzących. Będą one dotyczyły najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorców, m.in. prawa pracy, podatków, ochrony środowiska, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego.

Dziś została uruchomiona strona internetowa Pierwszego Kongresu Pracodawców. Pod adresem www.kongrespracodawcow.pl można znaleźć informacje o organizatorach i programie, a także zgłosić swój udział w Kongresie.
Organizatorzy zamieszczają tam również projekty dokumentów programowych. Dzięki temu dyskusja nad ich ostatecznym kształtem może się rozpocząć już teraz. Organizatorzy Kongresu będą na bieżąco rejestrować napływające uwagi i opinie. Oczekują, że do dyskusji włączą się nie tylko pracodawcy, ale także media i inne środowiska społeczne. Komitet organizacyjny powołał zespół redakcyjny, który będzie na bieżąco aktualizował projekty dokumentów.

Komitet Organizacyjny zachęca wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tą inicjatywą do udziału w Kongresie i kontaktu z biurem Kongresu lub przedstawicielami poszczególnych organizacji pracodawców.

źródło publikacji: wp.pl