Liczba bezrobotnych spadła o 4,3 proc. w miesiąc

Bezrobocie w Polsce spada. Z danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu marca nieco ponad milion 702 tys. osób. Było to mniej niż przed miesiącem o 4,3 proc.Eksperci twierdzą, że bezrobocie będzie spadać co najmniej do wakacji. Potem – jak mówi Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej – przybędzie świeżo upieczonych absolwentów szkół i ten spadek może się zatrzymać. Wiele będzie też zależało od koniunktury gospodarczej. Jeśli nastąpi większy kryzys w gospodarce światowej, to może nastąpić wzrost bezrobocia. Obecnie jednak nie ma obawy, że bezrobocie będzie wzrastać – uważa Mariusz Jan Radło.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje nadal w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.

(IAR, pb/05.05.2008, godz. 13:48)
za: onet.pl