Marka Pracodawcy – Employer Brand

Dzisiaj w wielu krajach trzeba walczyć o pracownika. Firmy przeznaczają duże nakłady finansowe na przyciągnięcie i zatrzymanie klientów, skupiają na nich swoje działania. Simon Barrow odkrył, że współcześnie utalentowanych pracownicy są równie wymagający jak klienci i tak jak o klientów firma musi walczyć i dbać i o nich. Dobry pracownik, aby poświęcił się, oddał się firmie, musi widzieć w niej coś atrakcyjnego i wartościowego. Organizacja musi mieć markę. Simon Barrow, mający długoletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach w marketingu oraz HR uznał, że można połączyć działania tych dwóch obszarów i w efekcie stworzyć Markę Pracodawcy – Employer Brand. Opisał to w wydanej w 2005 roku książce “The Employer Brand – bringing the best of brand management to people at work:, której współautorem jest Richard Mosley.Koncepcja ta pomaga ulepszyć procesy związane z zasobami ludzkimi – rekrutacją, zatrzymaniem pracowników w firmie oraz motywacją utalentowanych zatrudnionych osób. Wprowadzenie Marki Pracodawcy pomaga zwiększyć dumę i zadowolenie pracowników z tego, że pracują dla danej firmy. Dobra reputacja przedsiębiorstwa wynika nie tyle z akcji marketingowej, co z tego jak pracują zdolni ludzie i z ich poświęcenia pracy. Dlatego tak ważne jest ich zaangażowanie.
Podczas budowania marki pracodawcy należy doprowadzić do współpracy osób odpowiedzialnych za marketing i HR w firmie. Aby wprowadzić branding pracodawcy i aby on zadziałał najpierw trzeba zdefiniować i opisać tę markę firmy. To jasne stwierdzenie rdzenia firmy, który odzwierciedla wizje i wartości korporacyjne. Musi on uwzględniać punkt widzenia pracowników: co jest dla nich ważne, jak oni widzą tę markę, co te wartości dla nich znaczą. Simon Barrow uważa, że budowanie marki pracodawcy zaczyna się wewnątrz firmy i od samego szczytu. Dlatego, żeby marka pracodawcy istniała faktycznie, żyła, niezbędne jest poparcie prezesa firmy i wyższej kadry zarządzającej. Kluczowe osoby w firmie muszą rzeczywiście wprowadzać markę w życie, muszą być wiarygodnymi wzorami dla pracowników, w sposób widoczny przeżywać wartości firmy. Relacja oparta na lojalności z pracownikami powinna być tak zbudowana, żeby była zgodna z ogólnymi celami korporacyjnymi, identycznymi we wszystkich działach i filiach. Niezbędnym elementem wprowadzania marki pracodawcy jest także empowerment pracowników oraz poddawanie ich stałej ocenie, wyrażanie uznania dla ich pracy, czytelne standardy działania i istnienie kanałów informacji zwrotnej.

Podsumowując, wprowadzenie marki pracodawcy pomaga usprawnić rekrutację – ludzie chcą pracować w takiej firmie, zmniejszyć rotację pracowników i motywować ich nieustannie do pracy. To zaangażowanie, które się wtedy rodzi, prowadzi również do zwiększenia jakości pracy, co, w efekcie, umożliwia organizacji zdobycie przewagi kompetencyjnej.