MPiPS: mocno rośnie liczba ofert pracy w Polsce

Stopa bezrobocia spadła na koniec kwietnia 2008 roku do 10,5% z 11,1% odnotowanych przed miesiącem i wobec 13,6% rok wcześniej, podało w czwartek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy.

„Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca) wyniosła w kwietniu br. 10,5 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,6 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 1,0 punktu do 0,4 punktu) odnotowano we wszystkich województwach” – głosi komunikat.
Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2008 wyniosła 1.607,1 tys. osób, co oznacza spadek o 95,1 tys. osób ( 5,6%). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 139,5 tys. osób, tj. o 8,0%. Resort podkreśla, że w okresie czterech pierwszych miesięcy ub. roku spadek bezrobocia wyniósł 206,4 tys. osób (8,9%), był zatem silniejszy.

„Do spadku bezrobocia przyczynił się przede wszystkim wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Powodem było rozpoczęcie się prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Znaczenie miała również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, w tym w ramach Kapitału Ludzkiego” – głosi komunikat.

Ponadto – jak podkreśla resort – wzrosła liczba osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy lub dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego. „Dotyczy to głównie wyjeżdżających za granicę, a także tych, które po otrzymaniu propozycji pracy rezygnują ze statusu bezrobotnego” – czytamy w komunikacie.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu br. wyniosła 122,5 tys. i w porównaniu do marca wzrosła o 16,3 tys. (o 15,4%).

Przedstawiciele resortu prognozowali wcześniej, że stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 9,7-9,8% wobec zapisanych w budżecie 9,9%.

(ISB, pr/08.05.2008, godz. 13:36)
za: onet.pl