Na kryzys w rekrutacji – rekrutacja w ubezpieczeniach!

Mimo napiętej sytuacji na rynkach światowych, branża ubezpieczeniowa w Polsce ma się dobrze jak nigdy dotąd i intensywnie rekrutuje pracowników. Wysokie zarobki i dynamiczny rozwój sektora przyciągają do ubezpieczeń specjalistów z innych dziedzin.

Wciąż trwa nabór do sieci sprzedażowych firm ubezpieczeniowych. Z analizy ogłoszeń, opublikowanych w ostatnim miesiącu na portalach pracy wynika, że poszukiwani są przede wszystkim agenci ubezpieczeniowi , unit managerowie oraz dyrektorzy oddziałów.

Brakuje Specjalistów

Ubezpieczyciele rekrutują także intensywnie pracowników call center oraz stażystów. Wiele ofert czeka na specjalistów. Towarzystwa ubezpieczeniowe szukają przede wszystkim informatyków, likwidatorów szkód, produkt menedżerów do różnych działów ubezpieczeń, analityków, księgowych różnego szczebla. Nie brakuje także ogłoszeń dotyczących pracy na wyższych stanowiskach menedżerskich, jest ich jednak znacznie mniej niż w przypadku stanowisk specjalistycznych. Stanowią tylko 11% ofert w branży. To dominujący trend na rynku pracy- pracodawcy mają dużo większy problem z pozyskaniem specjalistów niż menedżerów. Wynika to z rosnących potrzeb instytucji finansowych na wyspecjalizowanych pracowników z odpowiednimi kompetencjami oraz z mniejszej, niż w przypadku stanowisk menedżerskich, mobilności tej grupy pracowników. Przejście do innej instytucji na podobne stanowisko specjalistyczne podyktowane jest raczej względami finansowymi, a nie poszukiwaniem możliwości rozwoju.
Popyt na specjalistów przekłada się na dynamikę wynagrodzeń. Jak wynika z badań HRM partners – właśnie w tej grupie zarobki wzrosły w ostatnich latach najbardziej.
W przypadku specjalistów skala podwyżek sięgała bowiem 12%. Na stanowiskach pracowników wykonawczych była niższa o ponad 2% , natomiast menedżerowie mogli liczyć na podwyżkę o prawie 3% niższą niż specjaliści.

Postępująca integracja

Do grupy osób związanych z ubezpieczeniami należy rzesza doradców finansowych i bankowych, posiadających w swojej ofercie także produkty ubezpieczeniowe, na które zapotrzebowanie jest wyjątkowo duże. Jako obserwatorzy rynku finansowego zauważamy integrowanie doradztwa finansowego. Agenci ubezpieczeniowi często oferują produkty bankowe, w banku można kupić polisy ubezpieczeniowe, zaś doradcy finansowi oferują wszelkie produkty-od polis, poprzez kredyty, do lokat różnego typu. Zapewne zmierza to do powstania uniwersalnego modelu doradztwa finansowego, w którym doradca, bez względu na to, dla jakiej instytucji pracuje, będzie miał w ofercie pełną gamę produktów – od ubezpieczeń po kredyty i fundusze inwestycyjne- i będzie potrafił, na podstawie analizy potrzeb klienta, dobrać produkt do jego potrzeb. Na razie  jednak jest to kwestia przyszłości. Alianse towarzystw ubezpieczeniowych i banków oraz TFI, mimo coraz częstszej współpracy, nie przyniosły efektu w postaci zróżnicowanej i pełnej oferty dla innych pracowników. Agent ubezpieczeniowy ciągle sprzedaje przede wszystkim polisy , pracownik banku- produkty bankowe, a oferta partnerów biznesowych jest oferowana przy okazji. Zapewne wynika to także ze sposobów wynagradzania pracowników.


Zmiana podejścia

Zaobserwować można na rynku zmianę w podejściu do wynagrodzenia pracowników firm ubezpieczeniowych.
Do niedawna sieci sprzedażowe w tej branży pracowały wyłącznie na prowizji, począwszy od agenta, na dyrektorze oddziału kończąc. Obecnie nie jest wyjątkiem zatrudnianie agentów na etaty, nie mówiąc o całym systemie bonusowym dla kadry menedżerskiej: premii, opiece medycznej, dodatkowych ubezpieczeniach emerytalnych, finansowaniu szkoleń, studiów, MBA. Wynagrodzenia w tym sektorze, oprócz tego, że dynamicznie rosną , są (podobnie jak w całej branży finansowej) wyższe niż w innych działach rynku.


Zmieniają branże

Wysokie zarobki, dynamiczny rozwój branży sprawiają, że ubezpieczenia przyciągają osoby z innych sektorów gospodarki. Head hunterzy mogą podać wiele przykładów osób spoza branży, które odnalazły się i odniosły sukcesy w ubezpieczeniach. W zarządzaniu sprzedażą mamy osoby wywodzące się z FMCG, motoryzacji, farmacji. I odwrotnie- osoby, które zdobywały doświadczenie zawodowe w ubezpieczeniach, znajdują swoje miejsce w bankowości, branży telekomunikacyjnej, sieciach handlowych czy szeroko rozumianej branży B2B. Wynika to z jednej strony z postrzegania branży finansowej jako prestiżowej , z drugiej natomiast- z powszechnego przekonania o doskonałych umiejętnościach sprzedażowych osób z ubezpieczeń.


Trzy obszary

Head hunterom często zadaje się pytanie, czym wyróżnia się rekrutacja dla ubezpieczeń. W praktyce można wyróżnić 3 obszary poszukiwań head hunterskich.

– Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej poszukują kandydatów na stanowiska typowe, np. księgowych, pracowników marketingu, działu personalnego czy IT. Takie rekrutacje są prowadzone podobnie, jak w przypadku rekrutacji klientów reprezentujących inne branże. Ze względu na to, że towarzystwa ubezpieczeniowe są na ogół członkami międzynarodowych grup finansowych, wśród wymagań stawianych kandydatom pojawia się zwykle znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dobrym.
– Inna grupa rekrutacji to stanowiska specyficzne dla ubezpieczeń, np. aktuariusze, underwriterzy, likwidatorzy szkód, produkt menedżerowie poszczególnych działów itp. Firmy doradztwa personalnego zmuszone są w tym przypadku działać na mocno ograniczonym rynku specjalistów. kompetencje posiadane przez pracowników tych działów są na tyle specyficzne, że nie ma innej grogi, jak pozyskiwanie kandydatów na drodze poszukiwań bezpośrednich u konkurencji. Do niedawna szukano w ten sposób raczej menedżerów. Obecnie konsultanci kontaktują się również na drodze headhuntingu ze specjalistami, nawet tymi o niewielkim doświadczeniu.
– Kolejna grupa stanowisk związana jest z unifikacją rynku finansowego, tworzeniem coraz szerszej oferty produktowej, opartej już nie tylko na produktach ubezpieczeniowych , ale i bankowych oraz inwestycyjnych. Coraz częściej firmy doradztwa personalnego poszukują specjalistów i menedżerów dla towarzystw ubezpieczeniowych z bankowości, funduszy inwestycyjnych, TFI. Szczególnie można zaobserwować te tendencje w obszarze treasury, cash flow, compliance. Tu także dominującą metodą są poszukiwania bezpośrednie.

Intensywnie rekrutują

Możliwości, jakie oferują ubezpieczenia, zarówno osobom z doświadczeniem w tym sektorze , jak i poszukującym ciekawych wyzwań, a zatrudnionym wcześniej w innych obszarach , jest- jak widać- sporo. Branża intensywnie rekrutuje i – w porównaniu z resztą rynku- wciąż oferuje konkurencyjne wynagrodzenia. Do tego dochodzi prestiż zatrudnienia w instytucji finansowej.
Autor: Magdalena Bylinowicz
Źródło: Miesięcznik Ubezpieczeniowy