Najlepsi Pracodawcy 2008, czyli czego brakuje w Twojej firmie – opinie pracowników o firmie

Zaangażowani pracownicy

To oni wyróżniają najlepszych pracodawców. U zwycięzców poziom zaangażowania pracowników jest znacznie wyższy (74 proc.) niż średnia krajowa (45 proc.). To oznacza, że u najlepszych aż 29 proc. więcej pracowników pozytywnie wypowiada się o swojej firmie, deklaruje chęć pozostania w niej i wkłada dodatkowy wysiłek, by jego firma odniosła sukces. Na uwagę zasługuje to, że podczas gdy średni poziom zaangażowania w ciągu ostatniego roku nieznacznie spadł (z 48 proc. na 45 proc.), to u Najlepszych Pracodawców pozostał niezmienny.

Marka pracodawcy

U najlepszych pracodawcę promują sami pracownicy. Aż o 30 proc. więcej pracowników firm, laureatów badania w porównaniu ze średnią w Polsce oceniło swoją firmę jako cieszącą się dobrą reputacją. Tylko 1 proc. pracowników firm uczestniczących w badaniu Hewitta nie zgodziło się ze stwierdzeniem „Moja firma jest postrzegana jako dobry pracodawca w moim otoczeniu”. To oznacza, że sami pracownicy kształtują dobry wizerunek firmy. Zaangażowani pracownicy (jak wynika z badania, jest ich co najmniej 65 proc.) znacznie chętniej niż pozostali rekomendują innym swoją firmę jako dobrego pracodawcę. Dzięki temu działy personalne tych firm zyskują dodatkowe narzędzie promowania marki pracodawcy oraz budowania bazy kandydatów do pracy – 77 proc. pracowników.

Spójność wartości – znak firmowy najlepszych

Jednym z podstawowych założeń obowiązujących przy tworzeniu wewnętrznej marki pracodawcy jest zapewnienie zgodności pomiędzy wartościami, na których oparta jest kultura organizacyjna firmy, a tymi, które są ważne dla jej pracowników. 70 proc. pracowników najlepszych firm uznało, że wartości firmy są zgodne z wartościami, którymi kierują się w życiu prywatnym. Ponadto ci pracownicy są przekonani, że ich pracodawca postępuje w stosunku do nich uczciwie.
Świadczenia pozafinansowe

Najlepsi pracodawcy oferują takie świadczenia, które zdaniem pracowników zaspokajają ich potrzeby. Z takim stwierdzeniem zgadza się aż 56 proc. pracowników Najlepszych Pracodawców i tylko 28 proc. pracowników w całej przebadanej próbie. Różnica w ogólnej ocenie płacy jest już nieco mniejsza. Zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia wyraża 46 proc. najlepszych, podczas gdy we wszystkich badanych firmach wskaźnik ten wyniósł 26 proc.

Pracownicy Najlepszych Pracodawców wiedzą, dokąd zmierza ich firma

Pracownicy Najlepszych Praco-dawców czują się odpowiednio poinformowani znacznie częściej niż ogół przebadanych pracowników w Polsce (różnica wynosi aż 29 proc.). Deklarują również, że mają świadomość kierunku, w jakim zmierza ich firma, i wiedzą, w jaki sposób powinni kształtować swój rozwój. Tak uważa 71 proc. pracowników najlepszych firm.

Najlepsi Pracodawcy doceniają swoich ludzi

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie pracowników jest kultura oparta na docenianiu i wyrażaniu uznania. Takie środowisko i atmosfera pracy kształtowane są przede wszystkim przez sposób postrzegania roli ludzi pracujących w firmie przez najwyższe kierownictwo. 61 proc. pracowników Najlepszych Pracodawców jest zdania, że zarząd ich organizacji traktuje ich jako najcenniejszy zasób firmy. W innych firmach tylko 33 proc. pracowników ufa, że jest najważniejsza dla swoich przełożonych. Pracownicy najlepszych firm znacznie częściej sądzą też, że zarząd ich firmy w odpowiedni sposób godzi ich interesy z interesami firmy.

Na czym polega badanie Hewitta?

By wziąć udział w badaniu firmy zgłaszały się dobrowolnie. Każdy z pracodawców musiał zatrudniać minimum 50 pracowników i działać na rynku minimum dwa lata. Hewitt za darmo wykonał audyt personalny. Firma przeprowadziła badanie w oparciu o metodę, która sprawdziła się już w wielu krajach na świecie, czyli spojrzeniem na firmę z trzech różnych punktów widzenia. Pierwszym z nich była opinia pracowników, drugim zdanie najwyższej kadry zarządzającej, a trzecim ocena z perspektywy działu personalnego. Wszyscy pracownicy wypełniali ankiety dotyczące zadowolenia i zaangażowania w swojej pracy. Następnie firma zestawiła te wypowiedzi i zbudowała model personalny pracodawcy. Na koniec dokonano wyboru najlepszych pracodawców. Organizacje były oceniane przede wszystkim przez swoich klientów wewnętrznych – pracowników. Ranking Hewitta opierał się głównie na ich opinii. O miejscu w rankingu decydowały wyniki uzyskane z dwóch wskaźników: wskaźnika zaangażowania pracownika oraz wskaźnika spójności. Całość składała się na wskaźnik Najlepszych Pracodawców. Aby firmy mogły znaleźć się na liście musiały osiągnąć wskaźnik zaangażowania nie mniejszy niż 65 proc. Natomiast o kolejności firmy w rankingu decydowała wysokość wskaźnika.

Źródło: Gazeta Wyborcza