Perfekcyjny Zespół – czyli kiedy wzrasta efektywność i jakość pracy?

Zarządzanie to nieustanna praca nad sobą, wymagająca coraz to nowszych strategii dla codziennych wyzwań. Czasem, aby znaleźć odpowiedzi wystarczy wnikliwie rozejrzeć się po świecie przyrody – otaczająca nas fauna i flora prawdopodobnie przewidziała wiele inspirujących rozwiązań.

Na przykład – kiedy gęsi udają się na południe przed zimą, nie bez powodu lecą w kluczu w kształcie litery V. Dziś nauka już wie, dlaczego one tak robią: każdy ptak machając skrzydłami wytwarza zawirowania powietrza w górę dla następnego, który leci bezpośrednio za nim. W kluczu całe stado może dolecieć o 71 procent dalej, niż w sytuacji, kiedy ptaki wędrowałyby osobno. Czy zatem także ludzie, których łączy wspólny cel, dotrą do niego szybciej i łatwiej, jeśli będą współpracować?

Za każdym razem, gdy gęś wypadnie z szyku, broni się przed przemierzaniem szlaku samotnie i wraca do klucza, by nadal czerpać z niego korzyści. Gdybyśmy mieli choć tyle rozumu, co gęsi, pracowalibyśmy razem z innymi, którzy podążają w tym samym kierunku. Kiedy gęś prowadząca zmęczy się, to zajmuje miejsce z tyłu, a wtedy inna gęś leci z przodu. Dla wspólnego celu zamieniają się rolami po ciężkiej pracy. W przypadku, kiedy jedna gęś słabnie lub jest ranna i wypada z szyku, dwie inne podążają za nią, by pomagać jej i chronić. Zostają z nią aż do chwili, gdy jest gotowa do lotu. Potem odlatują z innym stadem, by dogonić swoją grupę. Gdybyśmy byli tak mądrzy jak gęsi, wspieralibyśmy się wzajemnie w podobny sposób.

Osiągnięty wspólnie wynik to połączenie możliwości intelektualnych wszystkich członków zespołu z wykorzystaniem umiejętności przetwarzania informacji. Jeśli członkowie zespołu potrafią wspólnie spożytkować swe zdolności twórcze, rezultaty znacznie przekroczą sumę ich wysiłku indywidualnego.

 

Jest kilka powodów, dla których dobrze działająca w pracy grupa osiąga większą skuteczności i doskonałości:

1. badania wykazały, że grupa podejmuje często lepsze decyzje, gdy stoi w obliczu trudnych problemów;

2. gdy zadania są skomplikowane, wymagające specjalistycznej wiedzy, a do tego zmieniają się, nie ma możliwości, żeby lider albo jedna osoba miała pojęcie o wszystkich związanych z nimi informacjami;

3. wzrasta prawdopodobieństwo pomyślnego wprowadzenia projektu w życie kiedy zajmuje się nim dobrze skoordynowana grupa ludzi pracujących wspólnie, a którzy chętnie pomagają sobie rozwiązywać problemy.

4. jakość zdecydowanie poprawi się, gdy członkowie zespołu mogą swobodnie wymieniać się poglądami na temat aktualnych problemów, chętnie dzielą się wiedzą, posiadanymi informacjami, własnymi opiniami i umiejętnościami;

5. praca zespołowa przy zbiorowej odpowiedzialności tworzy pole do dalszego rozwoju indywidualnego. Ma on miejsce, gdy grupa wspólnie wykonuje wiele funkcji kierowniczych, związanych z prowadzeniem spotkań i projektów, tworzeniem warunków pracy zbiorowej i radzeniem sobie z zadaniami, polegającymi na rozwiązywaniu problemów.

6. zespół pomaga ludziom uczyć się przez bezpośrednie sprzężenie zwrotne, które jest cennym źródłem informacji i silnym bodźcem do zmian.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do wykonania testu sprawdzającego postawę wobec efektywnego budowania zespołu

Test pomoże zidentyfikować możliwości i ustali obszary, nad którymi trzeba popracować.

Przy każdym zdaniu proszę podać punkty, najtrafniej opisujące zdanie – im wyższy numer, tym bliższe jest to stwierdzenie. Następnie należy zsumować punkty

Skala punktów:

zgadzam się całkowicie 7 6 5 4 3 2 1 nie zgadzam się zupełnie

 

Test sprawdzający postawę efektywnego budowania zespołu (na podstawie„Team Builidng” R. B Maddux)

1. kiedy wybieram pracowników – stawiam na tych, którzy potrafią sprostać wymaganiom firmy i dobrze pracują z innymi

2. daję pracownikom problemy do rozwiązania, stawiam przed nimi cele

3. zachęcam ludzi do wspólnej pracy, popierania i wspierania się wzajemnie w czynności, które są angażowani.

4. rozmawiam z ludźmi otwarcie i uczciwie, zachęcam tym samym do informacji zwrotnej

5. utrzymuję dobre relacje z innymi, ponieważ jest to niezbędne bym mógł być liderem

6. pomagam członkom zespołu we wzajemnym poznaniu się, aby sobie ufali, szanuję i cenię indywidualne talenty i zdolności

7. zabezpieczam pracownikom możliwości szkolenia w dziedzinach potrzebnych im do pracy, wiem jak z tego korzystają

8. rozumiem, że konflikt w grupie jest rzeczą normalną, ale pracuję nad jego rozwiązaniem, zanim zacznie wpływać destrukcyjnie

9. wierzę, że ludzie będą zespołem, kiedy widzą czego się od nich oczekuje i jakie wypływają z tego korzyści

10. chętnie wymieniam tych członków grupy, którzy nie stosują norm po uprzednim uświadomieniu.

 

Wyniki

60 -70 punktów – wynik wskazuje na pozytywną postawę wobec ludzi i typ postawy potrzebnej do budowania i podtrzymywania silnego efektywnego zespołu

40-59 punktów – wynik akceptowany, większy wysiłek zbudowania zespołu powinien być efektywny

Poniżej 40 punktów – musisz starannie przestudiować swoją postawę w świetle współczesnej teorii zarządzania

 

 

dr Bogusław J. Feder

 

Autor jest ekspertem w dziedzinie edukacji dorosłych, jednym z najważniejszych specjalistów w Polsce zajmujących się tematem przywództwa Ma w swoim dorobku wiele artykułów prasowych, pionierskich i innowacyjnych programów szkoleniowych oraz projektów wydawniczych z zakresu przywództwa. Wielokrotnie cytowany w publikacjach na temat przywództwa (m.in. Legitymizacja władzy: www.pl.wikipedia.org). kontakt: b.feder@ckl.com.pl

Centrum Kreowania Liderów S.A.

 

za: wp.pl