Przeciętne wynagrodzenie brutto

Przeciętne wynagrodzenie brutto w listopadzie 2007 r. wyniosło 3.092,01 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 12,0 proc., a miesiąc do miesiąca zwiększyło się o 4,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2007 roku w województwie mazowieckiem wyniosło 3635,90 zł i było najwyższe w kraju. Na drugim miejscu uplasowało się województwo pomorskie z kwotą 3016,57 zł.

Najniższa była wartość średniego wynagrodzenia w województwie podkarpackim – 2387,57 zł i warmińsko-mazurskim – 2410,36 zł.

W przedsiębiorstwach w listopadzie było zatrudnionych 5.233,4 tysiąca osób, czyli o 5,0 proc. więcej w zestawieniu rocznym i o 0,3 proc. więcej niż przed miesiącem.

Źródło: GUS