Renciści będą mogli dorabiać bez ograniczeń?

Resort pracy proponuje, by renciści mogli dorabiać bez ograniczeń.
W przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS resort proponuje, by renta z tytułu niezdolności do pracy nie ulegała ani zmniejszeniu, ani zawieszeniu ze względu na wysokość przychodów z pracy.
Obecnie renta jest zmniejszana, w przypadku gdy otrzymujący ją zarabia między 70 a 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu 130 procent tego wynagrodzenia renta jest zawieszana. Resort pracy ma nadzieję, że zniesienie ograniczeń w dorabianiu zwiększy aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.
Z danych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wynika, że na 5,5 miliona niepełnosprawnych Polaków ponad 4,5 miliona utrzymuje się ze świadczeń socjalnych. Wskaźnik aktywności zawodowej tych osób w Polsce wynosi 17,3 procent, w krajach Unii Europejskiej 40-50 procent.

Źródło: wp.pl