Reputacja firmy najważniejsza (Corporate Reputation Watch)

Międzynarodowa agencja Hill&Knowlton przedstawiła wyniki ósmego dorocznego raportu: Corporate Reputation Watch. Jego wyniki pokazały, że prawie trzy czwarte studentów MBA (73 proc.) uważa reputację za najważniejszy lub bardzo istotny czynnik w podjęciu decyzji o wyborze pracodawcy po ukończeniu studiów.
Zaledwie 4 proc. postrzega tę kwestię jako nieznaczącą. Okazuje się, że pod względem reputacji rynki Rosji, Wschodniej Europy oraz Środkowo-Wschodniej i Południowej Azji nie cieszą się dobrą oceną. Co więcej, ponad połowa studentów MBA nie chce wiązać swej kariery z przemysłem alkoholowym, chemicznym i tytoniowym. Słabo wypada też przemysł farmaceutyczny.

Wyniki wskazują także na fakt, że ponad trzy czwarte (76 proc.) twierdzi, że po ukończeniu studiów planuje zmienić albo gałąź przemysłu albo firmę, w której pracuje. Co więcej, jedna piąta badanych (20 proc.) mówi, że zamierza przeprowadzić się do innego kraju, podczas gdy jedna czwarta (25 proc.) już studiuje za granicą i planuje tam pozostać. Badanie ujawniło też pewne interesujące różnice regionalne pokazując, że studenci z Europy chętniej szukają zatrudnienia poza swoim rodzinnym krajem niż reszta badanych (28 proc. względem 20 proc.).

Także typ własności spółki ma dla absolwentów duże znaczenie. Najatrakcyjniejsze okazały się dla nich te, których kapitał przynajmniej w dwóch trzecich znajduje się w obrocie publicznym (dla 61 proc.)

Zapytani o czynniki wpływające na wybór przez nich drogi kariery, studenci wskazali głównie te, które wiązały się z: możliwościami rozwoju kariery, kulturą korporacyjną i środowiskiem pracy, wynagrodzeniem, pakietem socjalnym i zadowoleniem. Badaniem objęto studentów MBA z europejskich, amerykańskich i azjatyckich uczelni, wzięli w nim także udział studenci z Polski.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie www.hillandknowlton.com/crw. Wkrótce także na stronie PRoto.

Źródło publkacji: proto.pl