Resort pracy proponuje wydłużenie urlopów macierzyńskich

Wydłużenie urlopów macierzyńskich, zwiększenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podczas urlopów wychowawczych oraz możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia opiekunek to założenia projektu ustawy mającej ułatwić godzenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem – planuje wprowadzić resort pracy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji społecznych.

Działania na rzecz rodziców obejmują: zwiększenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres przebywania na urlopie wychowawczym (finansowanych z budżetu państwa), dostęp do zasiłków opiekuńczych bez względu na charakter ubezpieczenia chorobowego, wydłużenie okresu otrzymywania świadczeń chorobowych do 270 dni w wypadku kobiet ciężarnych, wydłużenie urlopów macierzyńskich docelowo do 26 tygodni, zwiększenie ochrony zatrudnienia dla rodziców w okresie zmniejszenie wymiaru czasu pracy ze względu na opiekę nad małym dzieckiem, umożliwienie odliczania od podatku kosztów zatrudniania opiekunek” – podano w materiałach na konferencję prasową.
Projekt ustawy przewiduje również zwolnienie rodziców powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz możliwość finansowania przedszkoli i żłobków przyzakładowych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
Źródło: wp.pl