Stopa bezrobocia w styczniu 2008 wyniosła 11,7 proc. wobec 11,4 proc. w grudniu 2007 – podał GUS.

GUS: bezrobocie wzrosło

Stopa bezrobocia w styczniu 2008 wyniosła 11,7 proc. wobec 11,4 proc. w grudniu 2007 – podał GUS.
„Miesiące na przełomie roku charakteryzują się zwykle wzrostem bezrobocia, co miało również miejsce w styczniu 2008 r. Z informacji uzyskanych z powiatowych urzędów pracy wynika, że w styczniu rejestrowały się osoby kończące umowy, zawierane na czas określony, m.in. w budownictwie, transporcie i handlu” – napisał GUS w komentarzu.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2008 r. wyniosła 1813,4 tys. osób (w tym 1039,5 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 66,8 tys. osób (tj. o 3,8 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 552,4 tys. (przed rokiem notowano jej spadek o 500,9 tys.).
W stosunku do grudnia wzrost liczby osób bez pracy odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy w podlaskim, lubuskim, z warmińsko-mazurskim, lubelskim i wielkopolskim.
Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 245,3 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 41,4 tys. więcej niż w grudniu 2007 r. i o 15,0 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 203,4 tys. osób, tj. 82,9 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem 87,7 proc., przed rokiem 82,8 proc.).
W styczniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,1 tys. ofert pracy (przed miesiącem 55,0 tys., przed rokiem 89,0 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 58,6 tys. osób.
Z danych na koniec stycznia 2008 r. wynika, że 32 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 4,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego – 80 osób (przed rokiem odpowiednio 62 zakłady, 5,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 0,4 tys. osób).
Mimo wzrostu bezrobocia styczeń był korzystnym miesiącem dla gospodarki. Bbezrobocie, chociaż było wyższe niż w ubiegłym miesiącu, to niższe niż w styczniu roku ubiegłego. Odnotowano także większą niż w grudniu dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Utrzymał się również znaczący wzrost siły nabywczej przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw – poinformowała wiceprezes GUS Halina Dmochowska. Z danych GUS wynika, że sprzedaż detaliczna w porównaniu ze styczniem 2007 roku zwiększyła się o 15,9 procent. Wyższa niż przeciętnie była między innymi dynamika sprzedaży samochodów, motocykli, mebli, urządzeń RTV i AGD.
Wiceprezes Dmochowska zwróciła uwagę, że w styczniu wpływy do budżetu państwa przewyższyły wydatki i w odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 milionów 438 tysięcy złotych.

źródło: PAP, IAR