Archiwa tagu: urlop macierzyński

Urlop Macierzyński

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Szczegółowe omówienie zasad udzielania i korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Uwzględnione zostały zmiany w zakresie wymiaru urlopu macierzyńskiego wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). Zaprezentowane zostały czynniki wpływające na wymiar urlopu, możliwość skorzystania z urlopu przez ojca dziecka oraz skrócenia bądź modyfikacji wymiaru urlopu. Znaczną część tekstu poświęcono ochronie stosunku pracy w okresie urlopu macierzyńskiego. Do komentarza dołączono wybór orzecznictwa oraz wzory dokumentów.

1. Zagadnienia wstępne
Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka w czasie pozostawania w stosunku pracy. Jego celem jest umożliwienie pracownicy przygotowania się do wykonywania funkcji rodzicielskiej, zregenerowanie sił po przebytym porodzie oraz opieka nad nowo narodzonym dzieckiem.
Czytaj dalej