Trendy na Rynku Pracy – Rynek pracownika a pracodawca. Wyzwania 2008

17 czerwca 2008 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja „Trendy na rynku pracy – Rynek pracownika a pracodawca. Wyzwania 2008” zorganizowana przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia pod honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Obrazek artykułu

Emigracja zarobkowa, mobilność zawodowa, rola strategii HR w przedsiębiorstwach oraz wyzwania agencji zatrudnienia na rynku pracy. To tematy poruszane przez przedsiębiorców, polityków i dziennikarzy na konferencji „Rynek pracownika a pracodawca – wyzwania 2008”.

Prezesi firm z branży HR, eksperci rynku pracy czy wreszcie przedstawiciele rządu i władz samorządowych dyskutowali o emigracji zarobkowej, mobilności pracowników i strategii HR w przedsiębiorstwach w obliczu zmian na rynku pracy. Debata dotyczyła także roli, jaką mają odegrać agencje zatrudnienia w podnoszeniu aktywności pracowników.
Spotkanie otworzyła podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska, a wśród prelegentów był między innymi Jarosław Obremski, wiceprezydent Wrocławia, który opowiadał o kampanii społecznej władz miasta, która ma zachęcić Polaków pracujących za granicą do przyjazdu do stolicy Dolnego Śląska.

Z kolei Tomasz Szpikowski, prezes Work-Service, wygłosił wykład na temat nowatorskich usług agencji zatrudnienia.

Jednym z celów debat na konferencji było znalezienie recepty na to, aby coraz więcej Polaków podejmowało pracę. W naszym kraju wskaźnik zatrudnienia jest na poziomie 57 procent i należy do najniższych w Europie.
Autor: źródło: www.saz.org.pl