W lutym 2008 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia

W lutym 2008 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym. Spadek bezrobocia był efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych, często dzięki aktywizacji w ramach staży, szkoleń i przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz prac interwencyjnych i robót publicznych. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych natomiast wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. Więcejosób niż przed rokiem uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. W lutym 2008 r. do urzędów zgłoszono więcej ofert pracy niż w styczniu br. oraz więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2008 r. wyniosła 1778,5 tys. osób (w tym 1013,6 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 34,8 tys. osób (tj. o 1,9%). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 552,6 tys. (przed rokiem notowano jej spadek o 534,7 tys.).Z ogólnej liczby bezrobotnych 45,0% mieszkało na wsi.