Wizerunek firmy decydujący

Światowe badanie elity studentów MBA ujawnia zwycięzców i przegranych w walce o utalentowanych pracowników. Trzy czwarte najlepszych studentów MBA twierdzi, że to reputacja firmy odegra główną rolę w podjęciu przez nich decyzji o wyborze pracodawcy.

Ogólnoświatowe badanie studentów MBA z najlepszych europejskich, amerykańskich i azjatyckich uczelni ujawnia zwycięzców i przegranych w globalnej walce o utalentowanych pracowników. Hill&Knowlton, międzynarodowa agencja public relations, ma przyjemność przedstawić wyniki ósmego dorocznego raportu “Corporate Reputation Watch”, w którym okazję mieli wziąć także studenci MBA z Polski. „Badanie przeprowadzone przez Hill & Knowlton pozwoliło lepiej zrozumieć oczekiwania młodych, uzdolnionych ludzi oraz przyjrzeć się roli, którą w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników zaczyna odgrywać sposób postrzegania firmy w jej otoczeniu” –mówi Agnieszka Dziedzic, prezes Feedback / Hill & Knowlton – „Również na polskim rynku pracodawcy coraz częściej dostrzegają, jak ważną rolę w procesie rekrutacji uzdolnionych pracowników odgrywa reputacja firmy. Przedstawione przez nas badanie pozwoli w pełniejszy i bardziej efektywny sposób kształtować wizerunek firmy, tak, by była ona atrakcyjna dla uzdolnionych osób u progu ich kariery zawodowej.”
Firmy wiedzą, że w walce o błyskotliwych pracowników muszą robić wszystko by ich pozyskać, a sposób, w jaki postrzegane są na zewnątrz staje się być może najważniejszą bronią w ich arsenale. Wyniki potwierdzają kluczowe znaczenie, jakie do reputacji firmy przykładają badani. Prawie trzy czwarte studentów MBA (73%) twierdziło, że reputacja odgrywa najważniejszą lub bardzo istotną rolę w podjęciu decyzji o wyborze pracodawcy po ukończeniu studiów. Zaledwie 4% postrzega tę kwestię jako nieznaczącą. Okazuje się, że pod względem reputacji rynki Rosji, Wschodniej Europy oraz Środkowo-Wschodniej i Południowej Azji nie cieszą się dobrą oceną. Co więcej, ponad połowa studentów MBA nie chce wiązać swej kariery z przemysłem alkoholowym, chemicznym i tytoniowym. Słabo wypada też przemysł farmaceutyczny.
Wyniki wskazują także na fakt, że ponad trzy czwarte (76%) twierdzi, że po ukończeniu studiów planuje zmienić albo gałąź przemysłu albo firmę, w której pracuje. Co więcej, jedna piąta badanych (20%) mówi, że zamierza przeprowadzić się do innego kraju, podczas gdy jedna czwarta (25%) już studiuje za granicą i planuje tam pozostać. Badanie ujawniło też pewne interesujące różnice regionalne pokazując, że studenci z Europy chętniej szukają zatrudnienia poza swoim rodzinnym krajem niż reszta badanych (28% względem 20%). Zważywszy na gotowość studentów do zmiany miejsca zamieszkania, badanie dostarcza również bezcennej wiedzy o tym, które regiony przyciągają najbardziej utalentowanych. Największym zainteresowaniem cieszą się: Europa Zachodnia, Północna Ameryka, Północna Azja oraz Australia i Nowa Zelandia. Studenci z Europy są, stosunkowo bardziej niż reszta badanych, zainteresowani pracą na Bliskim Wschodzie ( 32% względem 20%) i we Wschodniej Europie (27% względem 18%). Co ciekawe, postrzegają oni także Zjednoczone Emiraty Arabskie i Dubaj jako zdecydowanie bardzo atrakcyjne.
Typ własności spółki ma dla absolwentów także duże znaczenie. Najatrakcyjniejsze okazały się dla nich te, których kapitał przynajmniej w dwóch trzecich znajduje się w obrocie publicznym (dla 61%). Spółki „venture capital” lub prywatnych akcjonariuszy interesują ponad połowę studentów MBA jako potencjalne miejsce pracy (52%). Firmy rodzinne i spółki państwowe, cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem. Mniej niż jedna czwarta badanych (24%) wyraziła chęć podjęcia pracy w firmie rodzinnej lub spółce państwowej (23%).
Zapytani o czynniki wpływające na wybór przez nich drogi kariery, studenci wskazali głównie te, które wiązały się z: możliwościami rozwoju kariery, kulturą korporacyjną i środowiskiem pracy, wynagrodzeniem, pakietem socjalnym i zadowoleniem z pracy.

Autor publikacji: Źródło: Feedback / Hill & Knowlton