Wolne miejsca pracy są głównie w firmach prywatnych

W końcu I półrocza 2008 roku na ogólną liczbę 514,6 tys. podmiotów, 49,9 tys., tj. 9,7 proc. dysponowało wolnymi miejscami pracy, z tego 10,9 proc. to jednostki sektora publicznego, a 89,1 proc. jednostki sektora prywatnego – wynika z badań GUS.
„Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy wynosiła 171,9 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,1 proc.)” – napisał GUS w badaniach oceniających popyt na pracę.
W I półroczu 2008 roku powstało 294,7 tys. nowych miejsc pracy, z tego 10 proc. w sektorze publicznym, a 90 proc. w sektorze prywatnym.
„Miejsca te zostały utworzone w 14,6 proc. zbadanych jednostek. Najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w przetwórstwie przemysłowym (28 proc.), głównie w produkcji artykułów spożywczych i napojów, produkcji metalowych wyrobów gotowych” – napisał GUS.
W I półroczu 2008 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy zmalała o 24,9 proc.
W końcu II kwartału nie obsadzone było jeszcze 31,8 tys., tj. 10,8 proc. nowo utworzonych miejsc pracy.