Wysokość minimalnych pensji w UE

1478 euro – tyle wynosi różnica w między wysokością najwyższej i najniższej płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Najwyższa płaca minimalna obowiązuje Luxemburgu – 1570 euro, najniższa w Bułgarii – 92 euro.

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie jakie może być wypłacane pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Każdy kraj indywidualnie ustala wysokość płacy minimalnej. W Polsce wysokość płacy minimalnej ustalana jest raz do roku. Od stycznia 2007 r. wynosi ona 936,00 pln brutto czyli ok. 246 euro.

W grupie państw UE, w których płaca minimalna nie przekracza 300 euro, są również Bułgaria (92 euro), Rumunia (114 euro), Łotwa (172 euro), Litwa (174), Słowacja (217 euro), Estonia (230 euro), Węgry (258 euro) i Czechy (288 euro).

Wyższe płace minimalne obowiązują w Portugalii (470 euro), Słowenii (522 euro), na Malcie (585 euro), w Hiszpanii (666 euro) oraz w Grecji (668 euro).

Zdecydowanymi liderami w wysokości pensji minimalnej są stare kraje UE. Np. we Francji minimalna pensja wynosi 1254 euro, w Belgii 1259 euro, w Holandii 1301 euro, w Anglii 1361 euro, w Irlandii 1403 euro, a w Luxemburgu 1570 euro.

Źródło publikacji: Eurostat

Autor: Katarzyna Gańska