Wzrosną odszkodowania, kary, świadczenia i składki do ZUS

Od 1 stycznia 2009 r. więcej zarobią pracownicy opłacani według najniższych stawek, wykonujący pracę w porze nocnej oraz ci, którzy byli gotowi do jej wykonywania, ale z winy pracodawcy nie mogli jej świadczyć. Wzrosną też odszkodowania, m.in. za mobbing i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego.

Więcej pieniędzy wpłynie też na konta emerytalne osób przebywających na urlopach wychowawczych. Z drugiej strony wyższe składki do ZUS zapłacą wybrane osoby prowadzące firmy. Między innymi takie skutki przyniesie podwyższenie od początku 2009 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1126 zł do 1276 zł. Komisja Trójstronna przyjęła już uchwałę w tej sprawie.
Płace w górę
Wyższe wynagrodzenia otrzymają pracownicy otrzymujący obecnie najniższe pensje, w tym osoby, które dopiero rozpoczynają aktywność zawodową. Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy nie może być bowiem niższe niż 80 proc. wysokości minimum (tj. od stycznia 2009 r. 1020,80 zł). Pracodawcy, którzy w zawartej umowie o pracę wpisali obowiązującą w 2008 roku kwotę minimalnego wynagrodzenia, będą musieli wręczyć pracownikom aneksy do umów.

– Tylko ci, którzy w umowie określili poziom wynagrodzeń jako równowartość najniższego wynagrodzenia, nie muszą dawać pracownikom aneksów korygujących poziom płacy – wskazuje Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski, Stefański Adwokaci.

Rosnące dodatki
Od nowego roku wzrośnie też wysokość świadczeń uzależnionych od płacy minimalnej. Pracodawcy będą musieli wypłacić wyższy dodatek przysługujący pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej. Aby właściwie go obliczyć, kwotę minimalnej płacy trzeba podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Następnie oblicza się 20 proc. otrzymanej stawki godzinowej, po czym wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej w danym miesiącu. Na przykład osoba, która w przyszłym roku przepracuje w miesiącu 170 godzin (z czego 50 w porze nocnej), otrzyma 75,05 zł dodatku.

Z wysokością płacy minimalnej związane jest też wynagrodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy, tj. czas niewykonywania pracy, jeżeli podwładny był gotów do jej wykonywania, ale z winy pracodawcy nie mógł jej świadczyć. Przysługuje mu wtedy wynagrodzenie określone stawką godzinową lub miesięczną (a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony – 60 proc. płacy za zwykły czas pracy).

– W każdym przypadku płaca za przestój nie może być jednak niższa od wynagrodzenia minimalnego – mówi Katarzyna Grzybowska-Dworzecka.

Ile będzie wynosić maksymalna wysokość odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego w 2009 r.? Do jakiej sumy wzrośnie wysokość minimalnego odszkodowania, przysługującego pracownikowi od firmy, która naruszyła zasadę równego traktowania w zatrudnieniu? O ile wzrosną składki do ZUS 300 tys. osób prowadzących firmę i korzystających z dwuletniej ulgi?

Więcej: Gazeta Prawna 17.07.2008 (139) – str.13
Łukasz Guza, Bartosz Marczuk
za:wp.pl