Wzrost płac Polaków staje się niebezpieczny

Poniedziałkowe dane z rynku pracy świadczą o wysokim zapotrzebowaniu na pracowników, które może utrzymać się w kolejnych miesiącach, wynika z komentarza Ministerstwa Gospodarki. Według analityków resortu, utrzymująca się presja na wzrost płac może jednak doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskich firm, a także zahamować poprawę wskaźników zatrudnienia.
„Mimo iż dynamika zatrudnienia w ostatnich dwóch miesiącach była niższa niż w poprzednim okresie, nie spowoduje to zachwiania trendu systematycznego wzrostu popytu na pracę. Zatrudnienie powinno bowiem wzrosnąć w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą i wysokim popytem krajowym, jak również, w mniejszym jednak stopniu, ze zbliżającym się sezonem letnim” – napisali w komentarzu analitycy resortu gospodarki.

Dodali, że tempo wzrostu wynagrodzeń, choć nie rekordowo wysokie, było i tak wyższe od ich oczekiwań. Uważają więc, że w kolejnych miesiącach tendencja wzrostu wynagrodzeń zostanie utrzymana, ale ich dynamika powinna być już niższa.

„Wzrost płac związany jest z rosnącymi oczekiwaniami pracowników, które nasiliły się w obliczu niedoboru wykwalifikowanej kadry w polskich firmach. Trend ten spowodował zmianę nastawienia pracodawców, którzy skłonni są zaoferować korzystniejsze warunki płacowe zarówno dla nowych pracowników, jak i dla dotychczas zatrudnionych” – tłumaczy resort gospodarki.

Według analityków resortu, utrzymująca się presja na wzrost płac może jednak doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskich firm, a także zahamować poprawę wskaźników zatrudnienia. Przedsiębiorcy, akceptując wyższe koszty związane z rosnącymi płacami, mogą bowiem ograniczyć zatrudnianie nowych pracowników.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 12,6 proc. (wobec oczekiwanych 11,1 proc.), zaś zatrudnienie – o 5,6 proc. (wobec oczekiwanych 5,8 proc.).
za: ISB, pb