Zapadły dwa korzystne wyroki sądów administracyjnych dotyczące opodatkowania szkoleń pracowników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Poznaniu uznał, że, jeśli pracownik jest zobowiązany do wzięcia udziału w danym szkoleniu i jest to bezpośrednio związane z działaniami firmy, nie można traktować tego jako przychód uczestników szkolenia. Dotychczas organy podatkowe i resort finansów twierdziły, że wartość nieodpłatnych świadczeń dokonanych przez pracodawcę na rzecz pracowników jest ich źródłem przychodu ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Argumentacja była następująca:
pracodawca ponosi wydatek na pracownika, a nie za pracownika – co oznacza, że pracodawca będzie to wliczał sam w rozliczenie kosztów, a pracownik będzie wolny od rozliczania się za przychód.
za: GazetaPrawna