Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy o 240 zł – Świadczenia dla osób bez pracy

ZMIANA PRAWA – Od stycznia zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany maksymalnie przez 12 miesięcy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło właśnie konsultacje projektu nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Został on już skierowany pod obrady rządu. Resort w ostatecznej wersji projektu nie odstąpił od swojego pomysłu podniesienia zasiłku dla bezrobotnych. Na tę propozycję nie chciało, w czasie konsultacji, zgodzić się Ministerstwo Finansów. Wskazywało na konieczność poniesienia na ten cel dodatkowych wydatków.
Ministerstwo Pracy zaproponowało ostatecznie podniesienie wysokości zasiłku, ale zrezygnowało z tego, aby wypłacać go maksymalnie przez 18 miesięcy. Od nowego roku zasiłek będzie więc wypłacany przez 6 lub 12 miesięcy. W zamian będzie wyższy. Obecnie jego wysokość to 551,8 zł. Od stycznia ma wynosić 788 zł (70 proc. minimalnej płacy) w okresie pierwszych trzech miesięcy i 563 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia) w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek powinien być przyznawany bezrobotnym na krótki czas, bo inaczej przestanie mieć funkcję motywującą do poszukiwania pracy, a może stać się sposobem na życie – mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Zgadza się z nią Julian Zawistowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Uważa, że 18-miesięczny okres pobierania zasiłku przypomina raczej wsparcie, jakiego udziela pomoc społeczna i może zachęcać bezrobotnych do bierności zawodowej.

Podniesienie zasiłku ma kosztować około 154 mln zł rocznie. Obecnie zasiłki dla bezrobotnych otrzymuje 219 tys. osób spośród 1,42 mln osób.

Bartosz Marczuk
Gazeta Prawna
za: wp.pl