Blogpraca

Metoda STAR

Metoda STAR

Która z metod rekrutacyjnych jest najprostsza, a zarazem najczęściej używana? STAR to gwiazda i to właśnie jej używają często rekruterzy.

Pytania rekrutacyjne – metoda STAR

Jak by się Pan zachował, gdyby zobaczył, że współpracownik okrada firmę?

Ostatnio czytałem artykuł, gdzie autor opisywał jak na takie pytanie odpowiadać. Ciężka sprawa, ale takie pytania się trafiają, więc jeżeli jesteś rekruterem…NIGDY NIE ZADAWAJ TAKICH PYTAŃ. Takie pytania to pytania hipotetyczne, które nic nie wnoszą i zarazem kandydat może powiedzieć wszystko co chce, może dać idealną wyuczoną odpowiedź. Ile razy słyszałeś jak bym dorwał to bym łeb urwał….czy słyszymy o urwanych głowach na ulicy?? Raczej nie, gdyż hasło takie to hipotetyczna gotowość do danego zachowania, jednak zachowanie takie u danej osoby nigdy nie miało miejsca, zatem nie możemy zakładać, że w danej sytuacji kandydat się tak zachowa.

Jak zatem sprawdzić jakby się zachował kandydat w takiej sytuacji??

Tutaj z pomocą przychodzi nam metoda STAR. Metoda, która może być używana zarówno w wywiadzie kompetencyjnym jak i wywiadzie behawioralnym. Wszystko zależy jak i o co rekruter zapyta.

Co to jest metod STAR?? Co oznacza STAR ??

STAR to gwiazda po angielsku i poszczególne litery to skróty.

S- Situation – sytuacja. Pytanie powinno być zadane o konkretną sytuację w życiu kandydata.

T- Task – zadanie. Jakie stało przed tym kandydatem w danej sytuacji zadania.

A – Action – akcja. Jakie czynności, działania zostały podjęte w danej sytuacji.

R- Result. Jakie były efekty tego działania. Tutaj należy dopytać o ocenę tych działań, czy kandydat dobrze ocenia swoje ówczesne zachowanie, czy może zrobiłby dziś coś inaczej.

Wracamy do naszego pytania: Jak by się Pan zachował, gdyby zobaczył, że współpracownik okrada firmę??

Jak zadać pytanie zgodnie z metodą STAR??

Przy zastosowaniu metody STAR można zadać to pytanie następująco:

Czy kiedykolwiek był Pan świadkiem sytuacji, w której współpracownik okradał firmę??

Tak zadane pytanie sprawia, że kandydat jeśli był świadkiem, odpowiada nam na podstawie wydarzeń, które miały miejsce. Odnosi się do sytuacji ze swojej pamięci, a nie ze swojej wyobraźni.

Powyższe to użycie STAR w wywiadzie behawioralnym. Uzyskano odpowiedź na pytanie jak prawdopodobnie kandydat zachowa się w danej sytuacji bazując na jego poprzednich doświadczeniach z życia.

Można użyć tej samej metody zadawania pytań przy wywiadzie kompetencyjnym.

Załóżmy, że firma szuka kandydatów na stanowisko Specjalista ds. obsługi klienta.

Rekruter spotyka się z 5 kandydatami po kolei w jeden dzień.

Pytanie które można zadać brzmi:

Proszę opisać sytuację, gdy miał Pan do czynienia z zdenerwowanym klientem.

Mamy tu konkretną sytuację, oczekujemy akcji w postaci rozwiązania problemu, uspokojenia klienta, sprzedaży itd. Pytanie to może służyć do badania i oceny kompetencji : orientacja na klienta, rozwiązywanie sporów, radzenie sobie z klientem trudnym.

Jeżeli mamy kilku kandydatów to już możemy ustrukturyzować nasz proces rekrutacji i każdemu kandydatowi zadać to samo pytanie lub pytanie, które odnosi się do tej samej cechy lub kompetencji.

Dla pełnego sukcesu warto zrobić pewną gradację ocen danych kompetencji. 

Przykładowo:

1-2 punkty: kandydat nie radzi sobie z klientem trudnym, 

3-4 : kandydata wie jak radzić sobie w sytuacji z trudnym klientem, znane są mu odpowiednie zachowania,

5-6 : kandydata potrafi znaleźć i zastosować odpowiednie techniki łagodzenia nastroju klienta, potrafi rozwiązać problem w sposób niestandardowy, potrafi zmienić nastawienie klienta na pozytywne.

Po rozmowie z kilkoma kandydatami i zadaniu odpowiednich pytań mamy kartę rekrutacji oraz zestaw wyników, które możemy porównać i na ich podstawie przeprowadzić dalszy etap selekcji kandydatów. Należy pamiętać, iż nie jest to jedyna forma zadawania pytań i nie można z nią przesadzać. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem to badanie kompetencji, zachowań, doświadczenia oraz predyspozycji i tzw. wpasowania się do organizacji, dla której prowadzony jest dany projekt.

Hej, piszę blog po godzinach, w wolnym czasie. Możesz postawić mi symboliczną kawę aby wesprzeć moją chęć i wenę twórczą do pisania. Przy dobrej kawie lepiej mi się myśli, co przekłada się na lepsze teksty pisane._Nie wymaga to rejestracji, można blikiem, mega proste. Z góry dziękuję.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *