Blogpraca

Praca tymczasowa

Praca Tymczasowa : Fakty i Mity.

Praca Tymczasowa : Fakty i Mity. Czy Pracownik Tymczasowy zarabia mniej niż bezpośredni etatowiec?? Czy pracownik tymczasowy musi płacić prowizję Agencji?? Czy Pracownik Tymczasowy ma ubezpieczenie ZUS??

Wszelkie zagadnienia związane z pracą tymczasową reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608.

Ustawa opiera się w zasadzie na 3 pojęciach:

1)  pracodawca użytkownik – pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie;

2)  pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika;

3)  praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż̇ wskazany w ustawie, zadań́:

  1. a)  o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  2. b)  których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę̨ użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  3. c)  których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę̨ użytkownika.

Czy Pracownik Tymczasowy zarabia mniej niż bezpośredni etatowiec w tej samej firmie??

Zdecydowanie NIE !!

Jest to jednoznacznie uregulowane w Ustawie i jest przedmiotem ewentualnej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawca Użytkownik musi podać warunki zatrudnienia Agencji, która przekazuje je Pracownikowi Tymczasowemu.

Art.15.1.Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż̇ pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę̨ użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Kto decyduje ile ma zarabiać Pracownik tymczasowy??

Decyduje o tym klient Agencji Pracy, czyli Pracodawca Użytkownik.

Czy Pracownik tymczasowy musi płacić prowizję Agencji Pracy??

Zdecydowanie NIE !!

Agencja Pracy nie pobiera żadnych opłat od pracownika tymczasowego. Jego pensja także nie jest pomniejszana o żadne prowizje na rzecz Agencji Pracy.

Czy Pracownik tymczasowy podlega ubezpieczeniu w ZUS??

TAK. Obowiązują tu zasady ogólne. Podlega wszelkim składkom ZUS. Przez to przez cały okres zatrudnienia ma prawo do chorobowego, płatnego urlopu, odprowadzane są składki emerytalne, rentowe itd. Może też przystąpić do PPK. W przypadku umów zleceń stosuje się przepisy dotyczące zleceń, w pracy tymczasowej zasady kodeksowe i ustawowe.

Jak długo można pracować jako Pracownik tymczasowy??

Art. 20. 1. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Czyli dla jednego klienta łącznie 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Natomiast dla jednej Agencji u wielu klientów może pracować bez limitu.  Jeżeli zmieni pracownik Agencję, natomiast Pracodawca Użytkownik pozostaje bez zmian wówczas okres nie wydłuża się i musi nadal się mieścić w zakresie 18 miesięcy na 36 u jednego Pracodawcy Użytkownika.

Kiedy Pracodawca Użytkownik może przejąć Pracownika tymczasowego od Agencji i zatrudnić go bezpośrednio u siebie??

W zasadzie zawsze. Przeważnie zależy to od polityki zatrudniania przez Pracodawcę Użytkownika. Często jest tak, że Pracodawca Użytkownik zatrudnia Pracownika Tymczasowego przez kilka miesięcy np. 3 lub 6 przez Agencję, a po tym okresie, gdy już uzna, że Pracownik tymczasowy został już dobrze sprawdzony i wprowadzony w stanowisko pracy, wówczas proponuje Pracownikowi Tymczasowemu zatrudnienie bezpośrednie.

Na czym zarabia Agencja Pracy Tymczasowej??

Klienci korzystają z Agencji pracy z różnych powodów. Zazwyczaj chcą większej elastyczności zatrudnienia lub chcą, aby kto inny wykonał za nich proces rekrutacji.

Agencja posiada biuro, prowadzi proces rekrutacji, publikuje ogłoszenia, spotyka się z kandydatami, prowadzi selekcję oraz rekrutację, kieruje pracowników na badania, prowadzi kadry oraz realizuje płace pracowników tymczasowych. Rejestruje ich w ZUS, nalicza i wypłaca pensje. Administruje urlopy, chorobowe, wydaje zaświadczenia i wszelkie inne rzeczy.  Normalnie robi to pracodawca. Gdy pracodawca zleca to wszystko Agencji wówczas Agencja pobiera od Pracodawcy Użytkownika opłatę za wyżej wymienione usługi.

W mojej 16 letniej karierze jako Rekruter miałem przypadek, gdzie na jedno ogłoszenie wpłynęło w ciągu 21 dni ponad 4200 CV kandydatów. Mało który zakład pracy jest w stanie szybko przeanalizować tyle CV, przeprowadzić selekcję i rekrutację. Agencje mają do tego kompetencje i zasoby.

Jakie są zalety Pracy Tymczasowej dla Pracownika tymczasowego??

Zalet jest wiele. Główna to możliwość poznania Pracodawcy zanim się zwiąże pracownik z nim na stałe. Pracownik Tymczasowy może przez założony przez siebie okres popracować w danym zakładzie w elastycznej formie tj. umowie o pracę tymczasową z szybszą możliwością jej rozwiązania niż zwykle. Dla wielu ludzi jest także możliwość zdobycia pierwszej pracy w życiu. Agencja doradza, który zakład może być najlepszy dla danej osoby. Pracownik Tymczasowy idąc do Agencji może poznać wiele ofert i wybrać dla siebie najlepszą. W przypadku utraty pracy, kandydat może zgłosić się do Agencji i znaleźć tam zatrudnienie na czas poszukiwania swojej pracy docelowej. Często Agencje oferują prace wakacyjne, na czas urlopów w danej firmie – korzyść dla przykładowo studenta, który może zarobić na wakacje i dla Pracodawcy Użytkownika, który ma pełną obsadę w sezonie urlopowym.

Jakie są wady Pracy Tymczasowej dla Pracownika tymczasowego??

Niektóre oferty pracy tymczasowej nie zmierzają do stałego zatrudnienia. Należy zapytać rekrutera przed podjęciem pracy, czy Pracodawca przejmuje pracowników na stałe, czy ma politykę tylko zatrudniania sezonowego. Dla niektórych urlop może być krótszy. Pracownik tymczasowy niezależnie od stażu pracy ma 2 dni urlopu za 30 dni pracy – czyli młody pracownik ze stażem poniżej 10 lat zyskuje, natomiast starzy kilka dni traci. Należy pamiętać, że jest to forma elastyczna zatem umowy mogą być tygodniowe, miesięczne lub inne z ustawowymi terminami wypowiedzenia. Każda ze stron może rozwiązać umowę za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni; za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Jak poznać czy Agencja działa legalnie??

Każda Agencja Pracy musi być zarejestrowana w  Krajowym Rejestrz agencji zatrudnienia prowadzonym przez marszałków województw i publikowanym w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

Będąc kandydatem najlepiej wybierać Agencje Pracy, które istnieją na rynku wiele lat. Zdecydowanie taki podmiot jest już zweryfikowany przez rynek oraz odpowiednie kontrole PIP itd.

Czy w Agencji Pracy znajdę tylko Pracę tymczasową??

Zdecydowanie NIE. Dobra Agencja Pracy posiada wiele ofert pracy z zatrudnieniem bezpośrednim. Mogą to być stanowiska od najniższych, poprzez średnie, specjalistyczne, managerskie jaki i oferty dla osób wysoko wykwalifikowanych. Często są także oferty zagraniczne. W wielu przypadkach Agencja posiada oferty, które nie są nigdzie publikowane. W żadnym przypadku Agencja nie pobiera opłat od kandydatów za znalezienie pracy.

 

Postaw kawę autorowi

Hej, piszę blog po godzinach, w wolnym czasie. Możesz postawić mi symboliczną kawę aby wesprzeć moją chęć i wenę twórczą do pisania. Przy dobrej kawie lepiej mi się myśli, co przekłada się na lepsze teksty pisane._Nie wymaga to rejestracji, można blikiem, mega proste. Z góry dziękuję.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *